Zamyšlení nad přístupem k pitné vodě

Těší mě, že se zapomenuté veřejné studny dostaly do zájmu obce. Studny jsou malým ďáblickým pokladem a bude dobré ho do budoucna využívat. Vzhledem k současným nerovnovážným klimatickým podmínkám se může stát, že se přístup k pitné vodě dostane na vrchol priorit MČ. Pro řešení případných havarijních situací by bylo praktické opatřit studny čerpadly nezávislými na elektrické energii ze sítě. Zároveň je v Ďáblicích poměrně hodně soukromých studní. Analogicky s nádržemi na dešťovou vodu by MČ mohla finančně přispět zájemcům na technologii čerpání vody nezávislé na el. energii ze sítě, výměnou za příslib zpřístupnění zdroje sousedům z okolí v případě náhlého nedostatku. Pokud se nedohledá zmizelá studna u Prefy, bylo by ke zvážení prověřit možnosti nového vrtu. Např. veřejná ruční pumpa před radnicí je praktické a zároveň estetické přispění ke Geniu Loci významného prostoru.

Martin Tumpach