O jediném potoku Ďáblic MRATÍNSKÉM POTOKU

si  5.září 2019 povídaly Věra Prokešová a Milada Stroblová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Věro, spojuje nás bytostný milující vztah k potokům. Být u babičky a dědečka pro nás obě znamenalo žít u potoka. Já jsem poznala krásu meandru, vrbiček a sousedních luk s bohatou květenou. V 70. letech byl potok regulován a zcela necitlivě k němu byly napasovány paneláky. Ty pamatuješ neregulovaný Mratínský potok?  Mám na mysli tu část, která leží na ďáblickém katastru.

Já znám potok takový,  jaký je. Tady si zahradníci koupili zabahněné pozemky už za první republiky a sami si provedli meliorace. Měli vodní družstvo či spolek a každý měl dáno, kdy vyčistí svůj úsek potoka a taky, kdy bude zalévat. V Ďáblicích od pramene byl potok zregulován  buď v padesátých letech minulého století, nebo před válkou, to nevím.

Tvůj manžel se sousedem Sikorou dali svůj volný čas, ovládli svoje nelibé pocity ze znečištění našeho potoka a už dvakrát letos sestoupili do kalu Mratínského potoka a čistili ho. Dohodli jsme se spolu, že jim nebude vadit, když o jejich práci popovídáš.   

Ten, kdo žije u vody a má jí rád, její znečištění intenzivně prožívá. Když potok přes znečištění už ani pořádně neteče, živočichové mizí, máš pak dvě možnosti, jít si stěžovat, nebo to rychle vyřešit sám. Tu druhou variantu provozujeme už od pradávna a to nejenom my, ale i další sousedé. Holinky, lopaty, vidle a jde se na to. Výstavbou Prosecké radiály- Cínovecká je to jediná možnost, jak situaci stále rychle vyřešit.  Při zanedbané celoroční údržbě přepadu, kdy se ještě přidává voda z mnoha km dálnice, při dlouhodobém dešti, či přívalové bouřce, se Mratínský potok stává řekou. Potok je pro nás pak velkým rizikem. Hrozí rozlití vody do zahrad a domů.

Blýskalo se na lepší časy, kdy minulý místostarosta Martin Tumpach začal řešit určení správce úseku technické stavby pod dálnicí Cínoveckou, čímž by se vyřešila situace na přepadu a pak by se dala provést revitalizace celého potoka, včetně rybníka na našem katastru. Místo toho se zatím řeší pouze povodňový plán MČ Ďáblice ani ne údržba.

Domníváš se, že Ďábličáci vědí, že zde pramení Mratínský potok, který se vlévá do Labe.

Domnívám se, že ne. Nevěděli to ani na úřadě v Libni, když jsem tam byla za MČ v minulosti jednat. Pramenů je vlastně více, od lesa, od rozvodí Vltava-Labe na Statkové, v polích – ale potok je uveden až od rybníka za ohradou statku Křížovníků. Do polí se moc lidé nedostanou a tak ho vidí lidé bydlící na Ďáblické u policie ČR, dole na Chřibské a za dálnicí od Řepné. Je škoda, že se občané nemohou k vodě na svých procházkách dostat. To v okolních MĆ mohou. Děti koukají z oken  naší základní školy na rybník Parkán, který je ve statku, ale přístup k němu nemají…..

Prosím, kdo by měl pečovat o Mratínský potok?

Mratínský potok je uveden jako významný tok  povodí Labe. Správcovství toku dle vodního zákona by mělo náležet podniku Povodí Labe Hradec Králové. V naší MČ jsou však vlastníci malých vodních děl, kteří by si měli břehy udržovat sami, což ne všichni činí a dále je část ve správě města svěřené do péče MČ Ďáblice. Dodnes není dořešena 92 m dlouhá technická stavba pod Cínoveckou a obchvat oblasti ,,Blat´´. Potoku se u nás v Ďáblicích opravdu nedaří… Zrovna včera hasiči řešili jeho znečištění.

Milá Věro děkuji Ti moc za rozhovor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *