Ďáblice a soudy

Seznam Zprávy 7. 7. 2021 k tématu

Až ze sdělovacích prostředků se někteří ďábličtí zastupitelé dozvěděli o trestním stíhání ďáblického starosty Ing. Miloše Růžičky. Ještě před zasedání zastupitelstva v prosinci 2019 zastupitel Ing. Rexa, CSc navrhl všem zastupitelům se k této záležitosti sejít předem neveřejně/neformálně a probrat nejasnosti. Této schůzky se zúčastnili čtyři z patnácti zastupitelů a ani jeden zvolený za hnutí STAN. Je pravda, že schůzka byla svolána velmi narychlo – den předem a navíc v době adventu. Nelze tedy zastupitelům vyčítat jejich nepřítomnost. Zároveň bych očekával, že zastupitelé za STAN přijmou výzvu k dialogu jako vstřícný krok a sami navrhnou jiný termín zastupitelské schůzky. Zatím se tak bohužel nestalo. Ing. Rexa, CSc tedy vyzval starostu k vyjádření k trestnímu stíhání a návazně k dotaci na stavbu sportovní haly v rámci bodu Diskuze na 7. zasedání zastupitelstva MČ.

Starosta Ing. Růžička: Ano, je to pravda, obdržel jsem obvinění a nyní se v celé situaci zorientovávám. A až bude možné podat bližší informace, tak je podám. Celý ten průběh zatím tak jak je, tak mě přesvědčuje o tom, že není důvod, abych zatím své postoje, názory, jakkoli korigoval a také tedy není důvod, abych z toho vyvozoval nějaké další důsledky pro svoji dosavadní činnost. Mohu zodpovědně prohlásit, že sem nikomu žádnou škodu neudělal, neumožnil jsem nikomu, aby se obohatil, neumožnil jsem a nebyl jsem obohacen nebo neobohatil jsem se ani já, jsem přesvědčený, že žádný trestný čin se nestal a ve vztahu ke grantu, který obdržel SK Ďáblice od hl. m. Prahy mohu prohlásit, že ač například pane Rexo jste aktivně, velmi aktivně komunikoval s Odborem sportu a volného času a vysvětloval jim, že ten grant přiřadili neoprávněně, tak v této věci mohu říci, že ten projekt byl a je jeden z nejlepších, které v tom roce byly podány z těch 17 nebo 18 investičních projektů, patří mezi čtyři nejlepší a čtyři jediné, které naplno splňují ty očekávání a odpovídají programovému prohlášení vedení hl. m. Prahy té doby. Výsledkem realizací toho projektu by bylo, že Praha vlastně v uvozovkách „zadarmo“ čili s přispěním respektive z finančních prostředků MČ získala pozemek. Tento pozemek by realizací tohoto projektu znamenalo, že by Praha získala pozemek pro nové sportoviště, které tolik chybí po celé Praze, zejména tedy v tom sektoru severní Prahy, někdo jiný by vlastně vybudoval zcela nové sportoviště a toto sportoviště by ve velmi krátké době odbydlení, by se stalo majetkem hl. m. Prahy. Tím jenom dále dokazuji, že tady žádný osobní úmysl, záměr, osobní obohacení nebylo, nemohlo být a nebude a v tomto duchu pokračuji dál v celé věci ve své obraně, respektive vysvětlení toho, jakým způsobem jsem konal a proč.

Seznam Zprávy ve svém článku uvádějí: „K ovlivnění – jak tvrdí policie – mělo dojít i v případě dotace pro SK Ďáblice. Ten nakonec získal 15 milionů korun na projekt Multifunkční lehká celoroční hala. Odposlechy v tomto případě zaznamenaly rozhovor mezi Fáberovou [šéfka odboru sportu Soňa Fáberová] a starostou Ďáblic Milošem Růžičkou (STAN), který byl rovněž členem komise [komise, která přidělení dotací schvaluje] . „Miloš Růžička požadoval informace o žadateli SK Ďáblice, z. s. s tím, že mají málo bodů a v jednom kritériu obdrželi nula bodů. Soňa Fáberová mu slibuje, že se na to podívá, kdy Miloš Růžička ji informuje, že má zajištěnou podporu komise na celou částku, ale chtěl by vysoký počet bodů, aby někdo pak neřešil, že nezávislý odborník dal málo bodů a oni to pak politicky dohonili,“ zaznamenali policisté. Dva dny po tomto rozhovoru byl projektu navýšen počet bodů z 31 na 46. Ani Růžička se k obvinění v tuto chvíli nechce příliš vyjadřovat.

Podnět na Státní zastupitelství podal na starostu v roce 2019 i ďáblický občan pan J. J., který se cítil být poškozen tím, co o něm na veřejném zasedání zastupitelstva starosta Ing. Růžička uvedl. Státní zástupkyně v reakci konstatuje, že k porušení zákona nedošlo, nicméně dále uvádí, že „Miloš Růžička zcela zřejmě neinformoval zastupitelstvo ohledně výsledku tr. řízení ve věci týkajícího se tr. oznámení J. J., vedené pod Čj. … v souladu s pravým stavem věci.

K záležitosti pana J.J., související s využitím budovy bývalé radnice Dětským klubem Maata, z.s. a stížnostem některých zastupitelů, že neobdrželi k této věci podklady v souladu s jednacím řádem zastupitelstva se starosta na prosincovém zasedání ZMČ vyjádřil následovně:

 „Návrh usnesení nebyl s žádnou odvolávkou na nějaké písemné podklady, mluvil jsem o zprávě, o zprávě o stížnostech a o zprávě o průběhu té podpisové akce. Zpráva byla podána ústně, může být podána ústně. A právě proto, že zároveň hned na úvod jsme byli možná zastrašeni buď vědomě, nebo nevědomě nevím oznámením, že na mě nebo na MČ, nevím, bylo podáno nějaké asi trestní oznámení nebo soud nevím, jak tomu mám rozumět, žaloba, že byla podána žaloba [v bodě Volný mikrofon pan J.J. informoval o podání žaloby na MČ Ďáblice] tak samozřejmě, že vám tady nebudu dávat nějaké písemná prohlášení, které okamžitě využijete v rámci žaloby. To je možná odpověď panu Prokešovi, proč jste nedostali podklady, protože zpráva byla písemná, promiňte ústní, nebyla písemná, nebude a je to jeden ze standardních postupů.“

Poskytnout zastupitelům k jednání pouze omezené podklady k hlasování o usnesení a argumentovat možným zneužitím těchto podkladů mi přijde neakceptovatelné, stejně jako přisuzování žaloby občana na městskou část „opozičním“ zastupitelům. Vždyť městskou část reprezentují všichni zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost.

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *