Pro chvíle prázdninové nudy

Letní zamyšlení ďáblické obyvatelky Milady Stroblové

Jedu do vnitřní Prahy . Stojím na stanici tramvaje. Proti mně přichází asi třicetiletý muž. Upoutá mě  nejprve chůzí – posunují ho ramena , pravé levé, pravé levé.  Připomíná mi opici.  Na dopředu ohnutém hrudníku  oděném do trička je vidět nakreslená veliká lebka  v klobouku  cylindru. Na  uších – na vlastních uších má sluchátka. Jde proti mně . V poslední chvíli než do mě narazí , uhýbám. Nemá  bílou hůl ani brýle…. Je plně ponořen do světa, který mu  přichází skrze sluchátka. Neubráním se a na chvíli  v myšlenkách odcházím  do  rozhovorů  / ČR1, Jan Kraus, ../ s lékařem neurologem, neurofilosofem, kterým z internetu v tyto dny naslouchám.  Názvy rozhovorů např. „ Pozor, IQ dětí se snižuje a mohou za to sociální sítě.“ ………  Co nyní vaše  emoce, vážení čtenáři? Dáváte mi laij nahoru nebo  lajk dolu? Je  na  každém z nás , jak budeme naslouchat  svému vnitřnímu hlasu. Zda pojedeme na vlně stéle se vyvíjejících technologií,  které nás baví, usnadňují nám život , nebo náš vnitřní cit pro přirozenost, pro řád přírody nám položí otázku :    Zacházím dobře  se svým životem?   Starám se o své zdraví dobře?   Jak vychovávám  své děti,  vedu vnoučata, jak vyučuji ve škole?   Zmíněný muž MUDr. Martin Jan Stránský  neurolog  bádající v USA a i u nás pracuje s dokonalými přístroji, které proměřují práci mozku při  různých činnostech.  To, co spolu s dalšími vědci  –  světovými kapacitami předkládá veřejnosti je alarmující. … Záleží jen na každém z nás a na  státu, jak k novým technologiím budeme  přistupovat.   Pomáhají  i ničit. Někde již začali. Ve Francii děti nesmí mít ve škole mobil ani o přestávce.                                                                                                                                                             Až budeme  znuděni  prázdninovým odpočíváním, chvílí zapřemýšlejme, zda  po prázdninách změníme svůj život.                                                                                                                                                               Onomu muži , který mě nabudil energií, abych napsala  to, co jste snad právě přečetli,  posílám  přání , aby  ho osvítil duch svatý a prozřel. Neboť až mu bude smrtka klepat na rameno, bude toužit po tom, aby ho  živoucí člověk držel za ruku. Skrz obrazovku  počítače a sluchátka se  laskává ruka neprotáhne….. Ale možná ho potěší robot. Kdo ví. …. Když na něj bude mít dost peněz.

Beseda platformy rozumnadoprava.cz k pražskému okruhu a dopravě v Praze

Beseda proběhla 5. 6. 2019 v sále nového obecního domu v Ďáblicích.

18:15 zahajuje starosta besedu

První přibližně dvacetiminutový příspěvek má Petr Kasa. Představuje platformu. Dle sdělení pana Kasy je severní část pražského okruhu aktuálně ve fázi technické studie a připravuje se EIA. Návrh této varianty pochází ze 60. let. Platforma bojuje za objektivní posouzení této varianty.

S dalším dvacetiminutovým příspěvkem vystupuje Gabriela Lněničková. Tématy jsou dopravní problémy Prahy, jejich příčiny a možná řešení. Dále stručné představení historických variant okruhu.

Následuje několik dotazů z publika:

• Jaká je situace ohledně okruhu ve vedení Prahy (odpověď jsem nezaznamenal)

• P. Havel se ptá, co se s aktuální situací dá dělat. (odpověď jsem nezaznamenal)

• Paní ze Suchdola chybí k diskuzi partner z opačného názorového spektra (s tím ji musím dát za pravdu)

• Pohledem „zevnitř“ přisívá pán z Prahy 6 z hnutí Praha Sobě. Je však přerušen starostou.

Následujících dvacet minut vystupuje Renata Voláková se zkušenostmi se stavbou části okruhu 512 v Jesenici u Prahy. Zaujalo mě originální prohlášení: … existuje mediální cenzura, některé věci, které jsem chtěla, aby byly zveřejněny, zveřejněny nebyly.

Dalších dvacet minut vystupuje se svým příspěvkem Ing. arch. Tomáš Vích na téma politika územního rozvoje.

S desetiminutovým příspěvkem vystupuje MUDr. Táňa Pertyšová z Horních Počernic na téma dopady dopravy na zdraví obyvatel. Mimo jiné si stěžuje, že zastupitelé hl. m. Prahy nemají při interpelacích občanů dostatečnou pozornost, čímž nevědomky míří i do ďáblických řad. Již podruhé za besedu padá otázka, co se s aktuální situací dá dělat.

Starosta závěrečnými deseti minutami přispívá tématem „shrnutí z pohledu zdraví“.

V následující diskuzi se pán z Ďáblic táže po smyslu setkání, když chybí protistrana. Zde mu musím dát za pravdu. Zúčastnil jsem se několika podobných setkání a zdají se mi téměř identická.

S devátou hodinou večerní beseda skončila. Problematika severní části pražského okruhu je pro Ďáblice důležitá. Jeho případná realizace je hudbou vzdálené budoucnosti. Co nás trápí už teď je neodhlučněná část Cínovecké silnice/dálnice D8. Proto by naše argumentace vůči hl. m. Praze měla směřovat k prioritnímu vyřešení aktuálních problémů s dopravou a teprve poté připustit otevření dialogu k tématu okruhu.

Martin Tumpach, zastupitel