Bahno v ulici Kučerové

Již delší dobu lze pozorovat stavební činnost okolo ulice Kučerové. Staví se tam řadové rodinné domy. Bohužel naprosto nepochopitelně si developer naplánoval napojení na sítě v ulici Kučerové na zimní měsíce. Tam, kde jsou komunikace pod správou TSK, to není možné, v Ďáblicích ANO. Jako důsledek je bahno, které při každé oblevě zamořuje okolí a co je horší, při dešti je splachováno do dešťové kanalizace. Jaký důsledek to má pro blízkou budoucnost? Ucpání již tak problémové kanalizace v historické části Ďáblic. Řeší tuto havarijní situaci někdo? PVK, MČ Ďablice. Odpověď je NE… I když jsem žádal MČ Ďáblice o nápravu, nikdo se neozývá…

Všem, kteří zde bydlí, chodí od autobusu nebo do lesa, není potřeba opakovat, jaká je situace nyní. Tedy jen krátce. Víc než rok nás stavba obtěžuje neprůjezdnými ulicemi Kučerové, Květnová a K náměstí (oficiálně v provozu!!!), uzavřeným chodníkem v ulici Kučerové (kde se jedná dokonce o nepovolený zábor a nikoho to netrápí), oblaky prachu z nezakrytých hromad hlíny a teď z vysychajícího bahna, případně bahnem, když je mokro. Tuto tristní situaci už několik měsíců řešíme jako Spolek s obcí – s místostarostou (starosta i přes to, že ho oslovujeme, nereaguje) a investorem. Výsledek je bohužel nula. Otvory kanálu nikdo nezakryl, aby tam neteklo bahno, hlína ani ulice se nekropí a nezametají, auta dál blokují průjezd, stavební materiál je rozházený po okolí. Na naše upozornění, že na rok zabraný chodník nebylo vydané povolení, se nám dostalo odpovědi, že bude předmětem schválených stavebních prací… Podali jsme tedy stížnost k dotčeným orgánům, tak jak to měla již dávno udělat po četných a opakovaných stížnostech obec sama, pokud na řešení problému nestačí nebo nemá kompetence. Je to její povinnost, pochopitelně za předpokladu, že jí na svých vlastních občanech záleží… Říká se, že stavební firmy jsou jako voda a rozlijí se až tam, kam se jim to povolí . V Ďáblicích bohužel žádné limity nemají.

Jiří Marušiak, Alena Marušiaková – Spolek pro Ďáblice

Jeden komentář u “Bahno v ulici Kučerové”

  1. Dobrý den,
    jen k tomuto dodám neoprávněný zábor komunikace stavební technikou a to je každodenní záležitost, stavebním materiálem, neprůjezdnost komunikace kvůli stavební technice, nezajištěné nebezpečné ploty které několikrát popadali a ohrozili procházející chodce, zejména děti, stání vozidel stavby v křižovatkách a neoprávněné užití dopravního značení „zákaz vjezdu“, toto značení musí být užito jen v etapách stavby dle povolení a mělo by být i řádně umístěno dle platných zákonů a příslušné vyhlášky.
    Sám jsem rozhořčen a děkuji, že se touto situací zabýváte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *