Dvě velké události, které se staly na Mratínském potoku v roce 2021

Seriál Mratínský potok, Část  15

3.ledna tohoto rok 2022  jsem  se vypravila  do Čakovic podívat se,  jak se to má se Zámeckým rybníkem.  V roce 2021 tu probíhala jeho velká revitalizace. Když jsem vyjížděla z domu, svítilo slunce.  Práce na rybníku byly dokončeny. Slunce  však zakryly mraky a atmosféra nad hotovým dílem byla typiky zimní, ponurá.  Nedalo mi to, musela jsem fotit. Foukal studený vítr.  Ruce mi  při fotografování mrzly. Než jsem vše, co jsem považovala za zajímavé vyfotila, slunce se znovu ukázalo a pro mě paprsky posvětily hotové dílo. Velmi si ho vážím. Byla to radost, která trochu vyvažovala  smutek z vážné havárie na potoku, která se stala pravděpodobné předposlední den v roce. Hasičům Prahy naplnila   silvestrovské odpoledne.  Byl to též na několik týdnu velký úkol pro firmu, která provádí  sanaci znečištění potoční vody. Za sebe děkuji oběma institucím. A věřím, že policie bude havárii vyšetřovat a  na rozdíl od minulé ropné havárie na Mratínském potoku (  asi v roce 2020 ) bude zdroj znečištění nalezen a zajednána náprava. Od přátel, kteří bydlí u Mratínského potoka na Blatech, jsem se dozvěděla, že viděli mrtvou žábu.   Určitě k úhynu živočichů došlo.

„ Voda je život“, řekl mi Rom, se kterým jsem si povídala na podzim roku 2021  při fotografování zakládání kamenů  do jedné z hrází  Zámeckého rybníka. Říkal mi, že denně, když jde z práce, nakoupí a z lavičky parku pozoruje probíhající práce. Věděl o  velké  vrbě u výpusti rybníka, která  se musela skácet, aby bagry mohly do rybníka vjet. Znal i cenu celé revitalizace. Tu jsem však zapomněla. Obával, zda práce bude v termínu dokončena.  Byla. Jde  pro mně o nejdůležitější pozitivní  událost na potoku v minulém roce. Tato moje povídání píši  a dokládám fotografiemi  již dva roky. Dělám to  s potěšením pro sebe,    pro občany a mládež, všechny,  které život okolo Mratínského potoka zajímá. Bývalý místostarosta Martin Tumpach  ocenil   archivační význam  fotografií pro porovnání se změnami  na potoku v budoucnosti.  Tímto  mu děkuji, že můžu publikovat na tomto webu, který spravuje.

Všem  lidem v Ďáblicích  a na  Mratínském potoku  přeji klidnější rok 2022.    

Milada Stroblová