Ďáblice Seniorům

V polovině června 2023 proběhl pod taktovkou Sociální komise výlet ďáblických seniorů do Jaroměřic nad Rokytnou a Třebíče. I když to není snadné, snažíme se udržet cenu 50 Kč/os., včetně dopravy a vstupného do zámku. Koncem května pak naši senioři vyrazili v rámci místní pobočky Seniorů ČR do Plzně na akci Senioři baví seniory a o pár dní později následovalo buřtobraní v areálu komunitního centra Vlna. Každou středu od dvou do pěti půjčujeme klubovnu ve starém obecním domě klubu Šikovných rukou, kde šikovné babičky vytvářejí spousty krásných výrobků (ukázka je k vidění například na plotě starého obecního domu). Každý pátek od dvou do šesti pak půjčujeme klubovnu k aktivitám Klubu seniorů. Sociální komise hospodaří s ročním rozpočtem 300 000 Kč, který je využíván na oslavu MDŽ, dva výlety pro seniory, gratulace jubilantům (s posezením vedení obce s jubilanty 2x za rok), Mezinárodní den seniorů, vánoční posezení seniorů, příspěvky na pedikúru a plavenky a příspěvek pro seniory na zdravotní cvičení a kurzy keramiky. Částku 65 000 Kč poskytuje MČ jako neinvestiční účelovou dotaci Seniorům ČR, z.s., základní organizaci Praha-Ďáblice a také hradí náklady spojené s provozem klubovny. I přes zvyšující se ceny věcí i služeb děláme maximum pro zachování stávajících seniorských aktivit a pro jejich další případný rozvoj.

Martin Tumpach