Jak se nás dotýká návrh Metropolitního plánu

Metropolitní plán má za úkol nahradit stávající Územní plán z roku 1999, jehož platnost končí v roce 2022. Územní plán je předpis, který určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Kde se stavět smí a kde nesmí, kde má vzniknout park, kudy povede nová silnice, kde mají být školy, školky a nemocnice a jak moc se má proměnit podoba každé části města. Musí přitom nastavit vyvážené podmínky mezi veřejným zájmem a soukromými zájmy obyvatel, stavebníků a investorů, to celé v zájmu udržitelného rozvoje města. Úkolem plánu je sladit všechny tyto mnohdy protichůdné požadavky a vytvořit tak přehledné a stabilní prostředí, kde platí jasná pravidla. Územní plán tak nejen stanovuje určité limity, ale zároveň vlastníkům garantuje právo využívat pozemky v souladu se schválenými regulativy. Stavební úřady tyto pravidla musejí respektovat při vydávání svých rozhodnutí.

V Ďáblicích vychází Metropolitní plán svým rozsahem z Územního plánu a plocha určená k zástavbě se výrazně nemění. Z větší části se nám spíš otevírá prostor k zapracování připomínek, které nebylo možné promítnout do stávajícího Územního plánu. Patrnou změnou je příležitostné nahrazení Izolační zeleně a Lesních porostů všeobecným pojmem Krajinné rozhraní (např. podél Cínovecké) a Veřejné vybavení na konci ulice K Lomu Zastavitelnou obytnou lokalitou. V podobném principu je návrh Metropolitního plánu v některých lokalitách méně konkrétní než Územní plán. Úpravy však stále umožnují využívat lokality pro účel definovaný ve stávajícím Územním plánu. Plochy před Vlnou a Multifunkčním domem se mění z Všeobecně smíšené na Plochy občanské vybavenosti. U policejního areálu posouvá návrh Metropolitního plánu Zastavitelnou transformační plochu s obytným využitím až k Mratínskému potoku, za Cínoveckou ulicí navrhuje vyústit podzemní vedení rychlodráhy a Zeleň městskou a krajinnou podél skládky nahrazuje pojmem Pole (vše rozporujeme).

V úterý 27. 6. proběhla v ZŠ U Parkánu veřejná beseda se zástupci obce a architektem osloveným městskou částí. Paralelně probíhalo i veřejné projednání návrhu Metropolitního plánu na Výstavišti. Bohužel se nedaly stihnout obě akce najednou. I tak z řady jednání vyplynulo 18 připomínek, které po projednání zastupitelstvem MČ budou vzneseny na Magistrát hl. m. Prahy. Některé připomínky byly podány hromadně v rámci Svazu městských částí.

Aplikace pro prohlížení návrhu Metropolitního plánu.

Martin Tumpach

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *