Protihlukové stěny Cínovecká/D8

Požadavek na zrušení nové protihlukové vyhlášky sdružení obcí a spolků Koridor D8

AKTUALIZACE: V zápise ze 78. jednání Rady MČ ze dne 20.9.2021 uvádí místostarosta informaci „měření hluku – poptáno měření Cínovecká ul. a Ďáblická ul.“

MČ Ďáblice si nechala vypracovat Akustický posudek – akustický model hlukové situace v okolí Ďáblic s dopravními intenzitami roku 2020 a roku 2030. Posudek byl zpracován pro tři varianty řešení hlukové situace realizací mobilních protihlukových stěn (PHS). Varianta 1 (PHS na západní straně Cínovecké s konstantní výškou 3 m nad vozovkou), Varianta 2 (PHS na západní straně Cínovecké s výškami od 3 m do 5 m nad vozovkou) a Varianta 3 (PHS na západní i východní straně Cínovecké s výškami od 3 m do 5 m nad vozovkou). První dvě varianty prakticky „hází přes palubu“ oblast Blat a proto se zasazuji o prioritní prosazení Varianty 3.

Ve Variantě 3 dle posudku dojde u objektů Ďáblic nejvíce zasažených hlukem z provozu po komunikaci ulice Cínovecká ke zlepšení hlukové situace o 0,0 dB až -6,3 dB. U objektů situovaných v těsném okolí komunikace ulice Kostelecká bude, vlivem hluku z této komunikace, docházet k překračování hygienických limitů hluku ze silniční dopravy v noční době o až cca 4 dB. Tento stav však již nejde snižováním úrovně hluku z komunikace Cínovecká výrazně ovlivnit. U objektů situovaných u komunikace ulice Řepná dojde vlivem východních PHS ke zlepšení hlukové situace o -3,9 dB až -8,6 dB.

Současná hluková zátěž
Předpoklad hlukové zátěže v r. 2030 po realizaci části 519 pražského okruhu
Předpoklad hlukové zátěže v r. 2030 po realizaci protihlukových stěn z Varianty 3

Martin Tumpach, zastupitel

Shrnutí hlukové problematiky v Ďáblickém zpravodaji 06/2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *