Co se dělo na 2. zasedání Zastupitelstva MČ

V 18:05 zahajuje starosta zasedání zastupitelstva. Ing. Rexa navrhuje rozšíření jednoho z bodů jednání. Proti jsou Mgr. Kříž, Ing. Hrdlička a Mgr. Blažková. Návrh nebyl přijat. Následuje schválení předchozího zápisu, Volný mikrofon s tématy Ďáblického zpravodaje, kácení topolů v okolí fotbalového hřiště a umístění kontejneru na sklo do ulice K Náměstí. Dále probíhá hlasování o jednotlivých rozpočtových opatřeních a o samotném rozpočtu. Všechny návrhy byly přijaty. Stejně tak jako Dodatek ke smlouvě na vybudování veřejného osvětlení v ulici Buližníková a přilehlých, zprávy Kontrolního a Finančního výboru a zpráva Inventarizační komise. U schvalování daru SK Ďáblice, ve výši 400 000 Kč Ing. Rexa navrhuje doplnit do smlouvy povinnost vyplývající ze zákona, zveřejnit Výroční zprávu. Vystupuje Ing. Mošnička a ubezpečuje zastupitele, že Výroční zprávu zveřejní. V následném hlasování je M. Klímek proti, OOOD pro a zbytek se držel. Návrh tak nebyl přijat. Dar byl následně schválen v předloženém znění. Dále se odhlasovaly příspěvky 30 000 Kč klubu stolního tenisu a 10 000 Kč spolku sebeobrany a kondičních tréninků. Následně se hlasovalo o mimořádných darech občanům a radnímu, úhradě příspěvku za svoz odpadu a výběru projektanta pro rekonstrukci starého obecního domu. Bod č. 20 se týkal Redakční rady Ďáblického zpravodaje, kde nebyl přijat návrh Ing. Rexy na jeho působení v Redakční radě a dalším hlasováním se výběr chybějícího člena odsunul na příští jednání ZMČ. Krátce po schválení daru SK Ďáblice jednání, z řad publika, proložil správce areálu SK vulgárním výstupem, proti kterému se z řad zastupitelů ohradil pouze p. Vlach. V téměř nočních hodinách startuje diskuze s tématy vydávání Ďáblického zpravodaje a stavby sportovní „haly“, která bohužel sklouzla z věcné roviny k osobním útokům. V době, kdy píši tento text (28. 12.) ještě není na internetu k dispozici zvukový záznam ze zastupitelstva. Některé „perly“ (stejně jako další postřehy z dění na radnici pohledem zastupitele) tak najdete na Twitteru.

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *