Otevřený dopis zastupitelům k cenzuře Ďáblického zpravodaje

Vážení kolegové,

se zklamáním musím konstatovat, že mi v rozporu s čl. VII, odst. 3. Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje (odhlasované zastupitelstvem) nebyl ve zpravodaji otištěn článek, pojednávající o průběhu posledního zasedání ZMČ. Článek je psaný slušně a nikoho nenapadá. Jako odůvodnění mi bylo sděleno, že

„zápis ze ZMČ byl už v minulém ĎZ a v tomto čísle by tedy neměl smysl“.

Souvislost zápisu ze ZMČ s pohledem zastupitele na průběh jednání mi není zřejmý. Následně mi bylo přislíbeno publikování článku na webu MČ, což se do této chvíle nestalo /pozn. zřejmě na základě tohoto dopisu byl následně článek publikován na webu MČ/.

Pominu-li „drobnosti“, že už třetí číslo je vydáváno bez Redakce a Redakční rady a snaha tento stav řešit je zastupitelskou většinou STAN soustavně odmítána (viz pozn. dole) i to, že jsou přes můj nesouhlas moje texty opakovaně upravovány a v posledním případě i prokládány jinými texty a fotografiemi (?!) je i tak situace na hraně svobodného projevu a to i přes deklaraci v předvolebním programu STAN Ďáblice

Zachováváme úctu k principům demokracie a právům občanů. I nadále umožníme každému možnost vyjádřit svůj názor během veřejných jednání zastupitelstva. Provedli jsme změny jednacího řádu zastupitelstva v duchu našich Cílů a konceptu „otevřená obec“ a v nastaveném trendu chceme pokračovat. Ďáblický zpravodaj stejně jako činnost redakční rady jsou jasně a veřejně vymezeny jeho statutem. I nadále se zasadíme o vyvážený obsah a stoupající etickou úroveň – místní tiskovina dává prostor i opozičním nebo kritickým hlasům.

Po odeslání mých materiálů do Zpravodaje na uvedenou e-mailovou adresu mi po pěti dnech dorazil text zpátky, okomentovaný jedním z radních s výzvou k úpravě jednotlivých článkům. Např.:

Zde máš přesně označit, koho a kde v textu cituješ.

nebo

„pokud to nevypustíš, okomentuje to /radní/ delším článkem.“

Takové jednání považuji ve fungující demokratické správě obce  za nepřípustné.

S pozdravem

Martin Tumpach

Pozn.: Nepřijatý protinávrh Ing. Rexy na doplnění Redakční rady na 2. zasedání ZMČ 19. 12. 2018, bod 20. a nepřijaté protinávrhy na doplnění Redakční rady můj a Ing. Rexy na 3. zasedání ZMČ 13. 2. 2019, bod. 10.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *