Z rozpočtu MČ pro rok 2019

Ve středu 19. 12. schválilo Zastupitelstvo MČ rozpočet na rok 2019. Celkové výdaje činí 39 176 900 Kč, celkové příjmy 35 747 900 Kč. Schodek je kryt z prostředků fondu rezerv a rozvoje s předpokladem budoucího pokrytí z dotací získaných v roce 2019.

V příjmech jde o dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy 110 000 Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 34 869 000 Kč, poplatky, zábory a smlouvy s investory 548 900 Kč, 180 000 Kč převod ze sociálního fondu a 40 000 Kč od Hovorčovic za zajištění požární ochrany našimi hasiči.

Z neinvestičních výdajů jde o

Rozvoj obce 1 340 000 Kč (nevyfakturované dodávky zboží do nové radnice a údržba zahrady Vlny).

Městská infrastruktura 3 816 000 Kč (čištění kanálů, sběr odpadků, opravy a svoz odpadkových košů, monitoring skládky, hluková problematika, velkoobjemové kontejnery, příspěvky na popelnice, údržba zeleně, šintování chodníků).

Doprava 2 012 300 Kč (dopravní značení, zimní údržba komunikací, opravy silnic a chodníků, údržba zastávkových přístřešků a při troše dobré vůle i studie dopravního rozvoje s návrhem dopravních opatření).

Školství a mládež 8 413 100 Kč (oprava a údržba MŠ, opravy, modernizace pojištění a deratizace školních budov, odpisy, kulturní akce, kompenzační příspěvky za skládku, příspěvky sdružením pracujícím s mládeží, opravy a provoz dětských hřišť)

Zdravotnictví a sociální oblast 190 000 Kč (akce a služby pro seniory, vítání občánků)

Kultura a sport 2 203 000 Kč (provoz knihovny, kulturní akce – navýšeno cca o 600 000 Kč, nově i 800 000 Kč na výdaje na zprostředkování v prostorách MČ na klíč, příspěvky sportovním, církevním a neziskovým organizacím)

Požární ochrana 430 900 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku 200 000 Kč

Správa a samospráva 11 708 400 Kč (platy, pojištění, školení, dary obyvatelům, energie, drobný hmotný majetek, konzultační služby, software, revize, provoz budov úřadu, průzkumy odvodnění)

Všeobecná pokladní správa 1 242 000 Kč (převod prostředků do sociálního fondu, oprava chodníku v MŠ, výsadba zeleně kolem nového obecního domu, možná i trvalé zastínění předzahrádky Vlny).

Z investičních výdajů jde o

Rozvoj obce 500 000 Kč (otevřené objednávky z výstavby nového obecního domu)

Úprava stání kontejnerů na tříděný odpad 380 000 Kč

Realizace veřejného osvětlení Buližníková/U Hájovny/Skalnická 2 200 000 Kč (v původním plánu mělo jít o úhradu z účelové dotace, kterou se bohužel nepodařilo vyčerpat, a musela být vrácena)

Dva nové kotle do MŠ 330 000 Kč

Rekonstrukce starého obecního domu 2 300 000 Kč (pravděpodobně bude hrazeno z dotace)

Kultura a sport 320 100 Kč (Přesměrování a modernizace ozvučení areálu fotbalového hřiště 200 000 Kč, odpisy, informační sloup)

Místní hospodářství 1 491 000 Kč (odbydlování, projektová dokumentace bytového domu Akcíz II – pravděpodobně bude následně hrazeno z dotace)

Příslušenství k traktoru pro fotbalový areál100 100 Kč

Kompletní rozpočet MČ na r. 2019 naleznete na webových stránkách MČ

Martin Tumpach, zastupitel, odvolaný člen finančního výboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *