Zvláště chráněné druhy mezi námi

Na úřad MČ dorazila od společnosti Sweco a.s. Studie odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka. Tento potok protéká po severovýchodním okraji katastrálního území Ďáblic přibližně v délce prakticky zanedbatelných 650 m. I tak lze ze studie* vyčíst zajímavé informace týkající se ďáblické přírody. Například rešerše zvláště chráněných živočichů nacházejících se kolem našich obydlí.

Podle Studie můžeme při dostatečném štěstí při procházkách Ďáblicemi a okolím spatřit například hnědě zbarveného Skokana štíhlého, který je i při svých přibližně šesti centimetrech velikosti schopen skočit do dálky až 250 cm (když byla disciplína skok z místa před sto lety vyřazena z Olympijských her, činil lidský rekord 307 cm).

Na sever od Blat byl spatřen Sokol stěhovavý. Na některé ďáblické půdy se z Moravy přistěhoval Netopýr brvitý a byl zaznamenán i výskyt stěhovavého Netopýra pestrého a Netopýra řasnatého, známého především z Chýnovské jeskyně u Tábora. Pokud potkáte kolem čtyř centimetrů velkého (či spíš malého) netopýra, bude to nejspíš drobný Netopýr vousatý.

Převážná většina z nás už v Ďáblicích potkala Veverku obecnou. I ta je v současnosti podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. prohlášena za ohrožený druh.

Nad rámec studie bych rád zmínil doposud oficiálně nezdokumentovaný výskyt Křečka polního a nečekaný objev jednoho výstavního kusu Úhoře říčního při čištění nádrže na Mratínském potoce. Úhoř říční patří dle Červeného seznamu ohrožených druhů mezi druhy „téměř ohrožené“. 

Mezi zvířata, která sice nejsou na Červeném seznamu, ale v Ďáblicích je jejich výskyt raritní, mohu zařadit například Lišku obecnou, naleznou, bohužel přejetou, začátkem tohoto roku na Cínovecké silnici.

Pokud jste v Ďáblicích a okolí spatřili nějaký méně obvyklý nebo chráněný druh rostliny či živočicha, napište mi na tumpach.martin@email.cz.

Martin Tumpach

* Odkaz na kompletní studii naleznete na webových stránkách MČ v adresáři O Ďáblicích → Diskutovaná témata → Oživení toku Mratínského potoka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *