Z rozpočtu pro rok 2021

Celkové příjmy jsou odhadovány na 41 642 600 Kč

Z neinvestičních výdajů jde o

Rozvoj obce 1 080 000 Kč – údržba a vybavení nového obecního domu a Vlny.

Městská infrastruktura 4 870 000 Kč  – městský mobiliář, kontejnery úklid, příspěvky na popelnice, údržba a výsadba zeleně, rozpočet na problematiku hluku snížen o 100 000 Kč.

Doprava 2 212 300 Kč – dopravní značení, vánoční osvětlení, opravy silnic, zimní údržba chodníků. Oprava a údržba komunikací snížena o 200 000 Kč.

Školství a mládež 8 680 300 Kč – údržba budov školy, pojištění, příspěvky na školu, kompenzační příspěvky pro děti za skládku, příspěvek SK Ďáblice, kontroly a opravy dětských hřišť.

Zdravotnictví a sociální oblast 366 000 Kč – sociální komise, akce pro seniory, sociální pracovník.

Kultura, sport a cestovní ruch 2 013 000 Kč – provoz knihovny, kulturní akce MČ, příspěvky na činnost zájmovým sdružením.

Bezpečnost 1 040 500 Kč – provoz dobrovolných hasičů, fin. rezerva před schválením dotace na Covid19.

Místní hospodářství 200 000 Kč

Vnitřní správa a samospráva 12 609 800 Kč – mzdové výdaje, pojištění, počítač, tonery, voda, energie, telekomunikace, pojištění, právní služby, školení, software, provoz úřadu.

Všeobecná pokladní správa 3 034 600 Kč – participativní rozpočet, sociální fond, rekonstrukce starého obecního domu.

Z investičních výdajů jde o

Rozvoj obce 300 000 Kč – kamerový systém, výstavní systém, pozemky kolem Mratínského potoka.

Městská infrastruktura 300 000 Kč – nová kontejnerová stání.

Doprava 100 000 Kč – vyjmutí pěšin z půdního fondu.

Školství a mládež 300 000 Kč – modernizace ZŠ.

Sociální oblast 10 000 000 Kč – Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby.

Kultura a sport 395 100 Kč – odbydlování SK Ďáblice a odhlučnění areálu, informační systém v lokalitě Ďáblice.

Bezpečnost 150 000 Kč – rekonstrukce budovy hasičů.

Místní hospodářství 991 000 Kč – zhodnocení a odbydlování bytů MČ, část stavby domu Akcíz II

Výdaje celkem 48 642 600 Kč

Celý rozpočet je k nalezení na webu MČ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *