Co se dělo na 4. zasedání Zastupitelstva MČ

V půl sedmé starosta zahajuje zasedání zastupitelstva a všemi hlasy je schválen zápis z minulého zasedání. V rámci Volného mikrofonu vystupuje pan M. a vyjadřuje nespokojenost s tranzitním průjezdem nákladních vozidel Ďáblicemi a s mezinárodní politickou angažovaností RMČ.

V bodě o schválení zimní a letní údržby odmítám hlasovat o smlouvě, jejíž konečná verze nebyla zastupitelům předložena. O zeleň, úklid a odklízení sněhu se nově bude starat firma AQIK s.r.o. z Brandýsa nad Labem.

Rozpočtová opatření 3. a 4., týkající se přesunů rozpočtových položek jsou jednohlasně schválena. Stejně tak účetní závěrky MČ i ZŠ a MŠ a Zpráva o inventarizaci majetku MČ.

U změny v odměňování zastupitelů (zvýšení odměn), dle nového Nařízení vlády jsem se spolu se Simonou Dvořákovou a Markem Pěkným zdržel. Zbytek zastupitelů byl pro.

U návrhu soudního smíru a Dohodu o narovnání s bývalým zaměstnancem ÚMČ, který se s MČ soudí se David Prokeš, Radimír Rexa a Michael Vlach zdrželi, zbytek byl pro.

U návrhu společnosti FCC k navýšení kapacity ďáblické skládky se všichni zastupitelé shodli na zaslání nesouhlasného stanoviska. V tuto chvíli bude velmi důležité vývoj situace pečlivě sledovat.

Kdo nebyl na zasedání přítomen, přišel o impozantní body jednání 9) a 12), kde někteří z našich/vašich sousedů, konkrétně Miloš Růžička, Tomáš Dvořák, Simona Dvořáková, Ludvík Tesař, Markéta Stránská, Jiří Kříž, Jindřich Pavel, Jan Hrdlička a Ilona Blažková v bodě 9) schválili usnesení ve znění: Zastupitelstvo MČ po projednání zrušuje Směrnici o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice ze dne 21.6.2017 bez náhrady, a v bodě 12) odvolali jediné dva „opoziční“ členy Finančního výboru.

V bodě Diskuze vyzval starosta zastupitele (po té co hlasoval o zrušení-bez náhrady) ke spolupráci na tvorbě nové směrnice o zveřejňování dokumentů.  Následně byl bod předsedajícím uzavřen, bez další vizuální kontroly přihlášených do diskuze.

V závěrečných informacích jsme se dozvěděli o uvolněné funkci soudního přísedícího, o tom, že RMČ se bude zabývat volbou šéfredaktora Ďáblického zpravodaje, o uplatňování sankcí za nedodržení smlouvy o odklízení sněhu a přístupu radnice k informovanosti.

Celý zápis ze zasedání ZMČ, včetně audiozáznamu je k nalezení na webových stránkách MČ.

Radní mají výsadu text, který právě čtete komentovat už v tomto čísle. Kdo by se nespokojil pouze s oficiálním postojem radnice, jistě po pár minutách hledání na internetu nalezne další „neoficiální“ informace. V březnovém vydání mi za podivných okolností nebyl otištěn text o minulém zasedání ZMČ. Radní svolili jeho publikování na webových stránkách MČ, kde si ho můžete přečíst.

Zasedání ZMČ skončilo krátce před devátou hodinou.

Martin Tumpach

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *