Co se dělo na 4. zasedání Zastupitelstva MČ

V půl sedmé starosta zahajuje zasedání zastupitelstva a všemi hlasy je schválen zápis z minulého zasedání. V rámci Volného mikrofonu vystupuje pan M. a vyjadřuje nespokojenost s tranzitním průjezdem nákladních vozidel Ďáblicemi a s mezinárodní politickou angažovaností RMČ.

V bodě o schválení zimní a letní údržby odmítám hlasovat o smlouvě, jejíž konečná verze nebyla zastupitelům předložena. O zeleň, úklid a odklízení sněhu se nově bude starat firma AQIK s.r.o. z Brandýsa nad Labem.

Rozpočtová opatření 3. a 4., týkající se přesunů rozpočtových položek jsou jednohlasně schválena. Stejně tak účetní závěrky MČ i ZŠ a MŠ a Zpráva o inventarizaci majetku MČ.

U změny v odměňování zastupitelů (zvýšení odměn), dle nového Nařízení vlády jsem se spolu se Simonou Dvořákovou a Markem Pěkným zdržel. Zbytek zastupitelů byl pro.

U návrhu soudního smíru a Dohodu o narovnání s bývalým zaměstnancem ÚMČ, který se s MČ soudí se David Prokeš, Radimír Rexa a Michael Vlach zdrželi, zbytek byl pro.

U návrhu společnosti FCC k navýšení kapacity ďáblické skládky se všichni zastupitelé shodli na zaslání nesouhlasného stanoviska. V tuto chvíli bude velmi důležité vývoj situace pečlivě sledovat.

Kdo nebyl na zasedání přítomen, přišel o impozantní body jednání 9) a 12), kde někteří z našich/vašich sousedů, konkrétně Miloš Růžička, Tomáš Dvořák, Simona Dvořáková, Ludvík Tesař, Markéta Stránská, Jiří Kříž, Jindřich Pavel, Jan Hrdlička a Ilona Blažková v bodě 9) schválili usnesení ve znění: Zastupitelstvo MČ po projednání zrušuje Směrnici o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice ze dne 21.6.2017 bez náhrady, a v bodě 12) odvolali jediné dva „opoziční“ členy Finančního výboru.

V bodě Diskuze vyzval starosta zastupitele (po té co hlasoval o zrušení-bez náhrady) ke spolupráci na tvorbě nové směrnice o zveřejňování dokumentů.  Následně byl bod předsedajícím uzavřen, bez další vizuální kontroly přihlášených do diskuze.

V závěrečných informacích jsme se dozvěděli o uvolněné funkci soudního přísedícího, o tom, že RMČ se bude zabývat volbou šéfredaktora Ďáblického zpravodaje, o uplatňování sankcí za nedodržení smlouvy o odklízení sněhu a přístupu radnice k informovanosti.

Celý zápis ze zasedání ZMČ, včetně audiozáznamu je k nalezení na webových stránkách MČ.

Radní mají výsadu text, který právě čtete komentovat už v tomto čísle. Kdo by se nespokojil pouze s oficiálním postojem radnice, jistě po pár minutách hledání na internetu nalezne další „neoficiální“ informace. V březnovém vydání mi za podivných okolností nebyl otištěn text o minulém zasedání ZMČ. Radní svolili jeho publikování na webových stránkách MČ, kde si ho můžete přečíst.

Zasedání ZMČ skončilo krátce před devátou hodinou.

Martin Tumpach

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *