Fitpark Na Znělci

Ďáblický fitpark „Na Znělci“, realizovaný s finančním přispěním hl. m. Prahy se už v těchto zimních dnech těší velkému zájmu nejen Ďáblických obyvatel. Vzhledem k lokalitě v okraji Ďáblického háje, v bezprostřední blízkosti jedné z nejvyužívanějších běžeckých stezek a v blízkosti nově vybudované cyklostezky je fitpark navštěvován celou řadou sportovců i rekreantů z Ďáblic, Kobylis a Dolních Chaber.

Dosud se na katastrálním území Ďáblic nacházeli pouze venkovní cvičební prvky pro seniory. I když byly tyto prvky mezi seniory velmi oblíbené, vnímali jsme dlouhodobou poptávku po instalaci prvků, určených pro intenzivnější cvičení. Nový fitpark nám umožňuje zapojit kromě seniorů i zkušenější sportovce nebo mladší ročníky. Ale i nemálo akčních seniorů nový fitpark využívá.

Nejbližší venkovní cvičební prvky se nacházejí v „areálu zdraví“ v Ďáblickém háji, přibližně kilometr vzdáleného od ďáblického fitparku. Tyto prvky jsou natolik intenzivně využívány, že v některé vytížené časy kapacitně nestačí kvalitně uspokojit poptávku sportovců a rekreantů.  Prvky v Ďáblickém háji nejsou zdaleka tak multifunkční jako komplexněji a univerzálněji pojatý fitpark Na Znělci. Dalšími nespornými výhodami nového fitparku je umístění v okraji zástavby, kde je pod větší kontrolou a snižuje se tak šance, že se stane terčem vandalů. Lokalita přispívá i k bezpečnému cvičení s ohledem na možnou rychlou pomoc při zdravotních komplikacích cvičících a k bezpečnému cvičení samotných žen a starších dětí.

Nový fitpark slouží všem cvičícím bez rozdílu bydliště, věku a kondice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *