Aktuální informace ke koronaviru

Přehedně o koronaviru na iRozhlas.

Pomoc s registrací k očkování proti COVID-19 pro osoby 80+

Pražský web s aktuálními informacemi o očkování

Skautské plakátky pro efektivní nabídku pomoci.

Informace k vyhlášenému nouzovému stavu.

Aktuální informace hl. m. Prahy a z Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Informace ze Státního zdravotnického ústavu

Tekutou dezinfekci na ruce, bránící přenosu viru rukama z povrchů je možné si od pondělí 6.4.2020 9:00 – 12:00 vyzvednout v KC Vlna v Osinalické ul. Vydává se 0,5 l na rodinu do vlastních nádob. Platí do vyčerpání zásob.

Pro důležité informace doporučuji zaregistrovat se do ďáblické služby Mobilní rozhlas, kde vám budou zdarma zasílány SMS na mobilní telefon. Majitelům „chytrých“ telefonů doporučuji instalaci aplikace Záchranka, která je rovněž zdarma, informuje vás o důležitých zprávách a v případě potřeby dokáže přímo k vám poslat záchranáře, ať už jste kdekoli.

Informace pro seniory

V Praze začala fungovat krizová linka pro osamělé seniory, kteří by potřebovali nakoupit či obstarat léky. Aby nemuseli chodit na místa s velkým počtem lidí a omezilo se riziko jejich případné nákazy, pochůzky za ně vyřídí dobrovolníci. Zprostředkuje je koordinační centrum organizace Život 90. Telefonní číslo 739 477 609 je k dispozici nonstop. Zájemci o dobrovolnickou práci se pak mohou hlásit na čísle 773 071 024. Nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje právě seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.

Hlavní město Praha dále zřídilo linku pomoci pro seniory 800 160 166, která je v provozu také nonstop.

Linka je určena i pro veřejnost a kdokoli zde může upozornit na seniory ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc. Linka je k dispozici také všem, kteří by se jako dobrovolníci chtěli do centra zapojit.

Informace o pomoci seniorům v Ďáblicích

Oficiální informace z Ďáblic

a ještě zde

a nejnověji i tady.

Jednání Rady MČ ze dne 4.3.2020, bod č. 14/34/20:

Problematika koronaviru

Ing. Růžička a Ing. Hrdlička zhodnotili situaci v rámci městské části Praha–Ďáblice. Dále informovali, že probíhá pravidelný kontakt s vedením krizového štábu hlavního města Prahy – prostřednictvím emailů, ústních jednání (poslední 2.3. a 3.3. 2020).

Mgr. Bc. Buchal, ředitel školy, informoval o přijatých opatřeních a informování dětí, rodičů i zaměstnanců ZŠ a MŠ.

Paní tajemnice Mgr. Henych shrnula dosavadní přijatá opatření, která se týkají zaměstnanců i návštěvníků úřadu.

Na závěr shrnul starosta Ing. Růžička zmíněná opatření v MČ Praha-Ďáblice:

  • Sledovat vývoj ve spolupráci s krizovým centrem MHMP.
    Podle vývoje případně přijímat preventivní opatření v rámci naší MČ – senioři, sport, kultura, ZŠ a MŠ.
    Místostarosta zajistí komunikaci aktuálních informací na webových stránkách a oznámení kontaktních čísel přes SMS Mobilní rozhlas (bezpečnost.praha.eu, tel čísla 773782856 a 773782850).
  • OVS ÚMČ zajistí zvýšený úklid a dezinfekci v budově ÚMČ, zejména před plánovanými kulturními akcemi (např. setkání k MDŽ v pátek 6.3. 2020)
  • Místostarosta bude komunikovat podobný požadavek pořadateli plesu v sobotu 7.3. 2020 (SK Ďáblice)
  • Vedení MČ bude monitorovat vývoj situace s cílem reagovat včas na vývoj šíření nákazy a možný dopad na organizování plánovaných akcí v MČ Ďáblice – školství, sport, kultura, senioři.
  • Zaměstnanci by měli tajemnici úřadu oznamovat předem plánované cesty do zahraničí – individuální i služební – do odvolání. 

Úhrada poplatků a nájemného v době nouzového stavu

Úřad městské části žádá veřejnost, aby, pokud je to možné, využila pro komunikaci s úřadem prioritně elektronickou formu, například datovou schránku, e-mailovou komunikaci (podatelna@dablice.cz) a omezila osobní kontakt.

V případě úhrad místních poplatků, nájemného apod. prosíme o úhrady bezhotovostní formou na účet městské části:

Místní poplatek ze psů:

číslo účtu: 501 855 998/6000, VS 1341… (za tečky dosaďte číslo známky psa), popř. do poznámky jméno majitele.

Nájemné:

číslo účtu: 9021-501 855 998/6000, VS je uveden v evidenčních listech, popř. jméno nájemníka do poznámky. Pokud není možný bezhotovostní převod, prosíme občany o telefonický kontakt a domluvu na platbě v hotovosti s příslušnou referentkou (p. Eliška Keméň, popř. Ing. Bronislava Lomozová tel. 283 910 723-5).

Kontakty pro mimořádné situace

Přehled mimořádných situací v Praze – aktuální informace.

Hlášení závad veřejného osvětlení
Poruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.

Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie. Informace z ÚMČ Prahy 8.

Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.

Hlášení výpadku elektrického proudu a informace o stavu distribuční sítě. Doporučení ÚMČ Prahy 8 při narušení dodávek energií.

Městská policieokrsek 14 (Ďáblice). Kontakt na Obvodní ředitelství. Denní kontakt na ďáblické městské strážníky Stanislav Háva, tel.: 778 702 047 a Ladislav Vít, tel.: 721 894 528. V nepřítomnosti strážníků a v nočních hodinách se obracejte na linku 156. Tísňová volání.

Obvodní ředitelství Policie České republiky , Místní oddělení Kobylisy. V případě potřeby neodkladné pomoci se obracejte na linu 158. V Ďáblicích má základnu i celoměstský útvar PČR – Pohotovostní motorizovaná jednotka.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti i dospělé se nachází v Nemocnici Na Bulovce, prostorech přízemí budovy č. 2.
Dětská pohotovost je v provozu každý všední den 16 – 06h. O sobotách, nedělích a svátcích pak nepřetržitě.
Kontakt: +420 283 842 224
Pohotovost pro dospělé funguje v pracovní dny od 19 – 06h. O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
Kontakt: +420 283 842 222, +420 266 08 3301
V Nemocnici Na Bulovce se nachází i pohotovostní lékárna s nepřetržitým provozem.
Urgentní příjem (úrazy) poskytuje péči pro akutně nemocné či zraněné pacienty, jejichž stav vyžaduje provedení diagnostiky a zahájení léčby v co nejkratším možném čase. Jedná se o tzv. vysokoprahový urgentní příjem, který slouží k příjmu pacientů se selháváním základních životních funkcí nebo v bezprostředním ohrožení života. Vchod naleznete ještě před vrátnicí vpravo. První pomoc.

Zubní pohotovost Spálená 12, Praha 1, tel.: 222 924 268 Funguje od pondělí do čtvrtka v čase 19:00–6:00, v pátek 16:00–6:00 a o víkendech a svátcích nepřetržitě. Podrobnější informace najdete zde.

Působení přírodních živlů, epidemie, evakuace.

Krizové řízení Prahy 8. Oficiální orgány k řešení mimořádných situací.

Neteče voda

Otočíte vodovodním kohoutkem a … nic. Mnozí z vás jistě zaznamenali prosincovou odstávku vody způsobenou prasklým vodovodním potrubím v ulici Kučerové (o které jsme mimo jiné informovali prostřednictvím ďáblické SMS služby Mobilní rozhlas). Pokud zjistíte, že vám doma neteče voda, ale internet funguje (což je obvyklý případ), není nic jednoduššího, než prověřit aktuální havárie na webu PVK a v prvním sloupci tabulky hledat položku Praha – Ďáblice.  Při bližším prozkoumání položky je možné zjistit přibližnou délku trvání odstávky vody, případně umístění náhradního zdroje.

V horším případě se může stát, že současně nefunguje internet, pravděpodobně tedy i dodávka elektrického proudu. Nebo je odstávka delšího charakteru na širším území. Počet náhradních zdrojů je omezený a nemusí v závažnějších případech stačit pro všechny. Je dobré být připraven i na tuto variantu.

Aniž by si to většina domácností uvědomila, jedním z největších odběrů vody je splachovací toaleta. Kromě moderních využití „šedé vody“, kdy je splachovací nádržka napojena například na vývod z pračky, lze snadno využít vodu dešťovou. Stačí mít sud šikovně postavený pod okap a ve výše popsaném případě použít vhodnou nádobu k přenesení potřebného množství vody. Na jednu domácnost vychází spotřeba vody na splachování kolem 60 litrů za den. V případě, že neteče voda, by na umývání rukou mělo stačit 2 x 8 litrů vody ve dvou nádobách. Jedna pro umytí mýdlem a druhá s kapkou Sava nebo s pár zrníčky hypermanganu pro oplach. Zásoba dešťové vody přijde vhod i v suchém létě na zalití zahrady, kdy je neekonomické i neekologické zalívat vodou z vodovodního řadu.

Ještě důležitější než dostatek vody užitkové je zajistit si vodu k pití a vaření. Nejjednodušší variantou je domluvit se s ochotným sousedem, který vlastní studnu s alternativním pohonem čerpadla (nezávislým na dodávce elektrické energie). Pokud takového souseda nemáte, je pro všechny případy praktické vlastnit „něco“ na úpravu pitné vody. Na katastru Ďáblic máme minimálně dva menší potoky, dvě jezírka, jeden rybníček a na zahradách nespočet jímek a sudů s dešťovou vodou. I tato voda by šla v nouzi upravit na pitnou. Nejlevnější variantou je chemické čištění ve formě kapek (např. Sanosil) nebo tablet a prášků (např. Aquasteril). Tyto přípravky lze zakoupit ve většině lékáren přibližně za sto korun. Dražší variantou jsou kapesní filtry na vodu (např.: Sawyer, Katadyn…) s cenou začínající kolem tisíce korun nebo o málo dražší kapesní UV filtry (např. SteriPen).

Pravděpodobnost, že dojde k delší odstávce vody bez přistavení náhradního zdroje je velmi nízká. Ovšem být připraven znamená nebýt zaskočen. Zvláště když jde o zabezpečení s minimálními náklady a nároky na prostor. Závěrem všem přeji dostatek pitné i užitkové vody po celý rok.

Martin Tumpach

Městští strážníci v Ďáblicích

Výňatek ze zprávy o činnosti městských strážníků v Ďáblicích za měsíc leden

Během měsíce ledna byly plněny požadavky a zjištěné poznatky v okrsku ve spolupráci s vedením obce a byla prováděna běžná obchůzková činnost třemi městskými strážníky.
V dopravě „za pohybu“ zjištěno 5 přestupků, které byly řešeny uložením blokové pokuty v celkové výši 1.100 Kč. V ulici U Parkánu u hasičské zbrojnice řešeny 2 přestupky vozidel, které stály v zákazu zastavení na žlutém ohraničení vypsáním výzev pro nepřítomné pachatele přestupku. V těchto lokalitách je prováděn zvýšený dohled v dopravě, neboť se zde opakovaně přestupky řidičů vyskytují.
Dozor nad přechodem v ul. Ďáblická a dohled v ul. Na Terase byl prováděn strážníky dle plánu služeb a dle provozu ZŠ U Parkánu – nebyl zaznamenán žádný nedostatek. Polední dozor u Základní školy U Parkánu prováděn v době vyučování žáků od 12:00 – 13:00 hodin – bez závad.
Prováděn dohled nad veřejným pořádkem při obchůzkové činnosti – bez zjištěných závad. Dohled byl prováděn na dětských hřištích v katastru ďáblic, zejména na hřišti U Prefy, Koníčkovo nám., ul. Květnová u hvězdárny, v ulici K lomu a vedle ulice Kostelecká – bez závad.
Byl proveden dohled nad Masopustním průvodem – bez závad. Problémy s bezdomovci nebyly zaznamenány. Na místech, kde se zdržovali v létě, se během těchto zimních měsíců nezdržovali.
Dále se dohlíželo nad dodržováním vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, zejména zda nedochází k znečišťování výkaly psů. Nebyl zjištěn žádný přestupce při venčení psa.
Namátkově byly prováděny kontroly restauračních zařízení a obdobných zařízení nad dodržováním zákona č. 65/2017 o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami – bez zjištěných závad. ( … )
Během úředních hodin v měsíci leden se na služebnu Městské policie nedostavil žádný občan. Bezpečnostní situace v okrsku zůstává nezměněna.

Začátkem roku odešel ze služby dlouholetý ďáblický městský strážník Miloslav Piterka. Jménem MČ Ďáblice bych mu chtěl poděkovat za péči o bezpečnost v Ďáblicích. Vzhledem ke kritickému podstavu městských strážníků v Praze není příliš pravděpodobné, že nám v nejbližší době bude přidělena náhrada.
Všichni pražští strážníci (včetně „ďáblických“) jsou centrálně řízeni hl. m. Prahou (a do její kasy jdou také peníze vybrané z pokut). Ďábličtí městští strážníci jsou k dispozici každý všední den od 7:00 do 15:00 a nepravidelně min. tři dny v týdnu od 13:30 do 21:30. Kontaktní telefon: 721 894 528. V době nepřítomnosti ďáblických strážníků v Ďáblicích bude k dispozici motorizovaná hlídka, která provádí nepravidelné kontroly. Hlídku lze přivolat na tel. čísle 156. Na tyto kontakty je možné se obrátit i v případě, kdy jste svědky přestupku. Nejbližším nadřízeným orgánem ďáblických strážníků je Obvodní ředitelství MP Praha 8 v Balabánově 1273, v Kobylisích.
Aktuálně jednáme s Městskou policií o posílení dozoru na Ďáblických kulturních akcích a s dopravní policií o zvýšení četnosti namátkových měření v katastru Ďáblic. Ukázky z činnosti policie v Ďáblicích bude možné spatřit například v sobotu 14.4. na akci hasičů Požární útok trochu jinak.