Dopravní záměry v Ďáblicích

užitečné odkazy a články

Hlášení závad na ulicích Ďáblická, Šenovská, Hřenská a Kostelecká (ve správě TSK).

Mapa dopravních nehod, evidovaných Policií ČR.

Plán mobility pro Prahu

E15: Parkování není nárok, ale ryze ekonomický statek, který musí být řádně zpoplatněn

Přihlaste se k newsletteru Odboru dopravy MHMP a získávejte informace o nabídkách města v oblasti rozvoje dopravy v Praze.

Ďáblická ulice

Rekonstrukce úseku UParkánu – K Lomu je plánována na 06-11/2023. Rekonstrukce úseku Střelničná-Hřenská je plánována na rok 2024, s tím, že 07-11/2023 bude probíhat v úseku Žernosecká-Učitelská rekonstrukce vodovodu a 04-07/2023 v křižovatce Ďáblická x Žernosecká rekonstrukce plynovodu.

kostelecká ulice

Technická správa komunikací zahájila opravu Kostelecké ulice 3. dubna 2023.

Etapy:

1.etapa: 5.4.2023 – 27.4.2023

2.etapa: 28.4.2023 – 19.5.2023

3. etapa: 20.5.2023 – 5.6.2023

Aktuální informace TSK

V prvních dvou etapách bude probíhat rekonstrukce chodníků. V 1. etapě bude uzavřen chodník na jižní straně v celé délce. Ve 2. etapě budou části chodníku na jižní straně zprovozněny a budou uzavřeny chodníky protilehlé. Po celou dobu trvání prvních dvou etap bude jednosměrný provoz ve směru z Čakovic do Ďáblic. Sjezd na oba směry Cínovecké zůstane zachován. Nájezd ve směru od centra bude zachován, nájezd ve směru od Teplic bude uzavřen.

Za uzavřený průjezd do Čakovic budou vedeny objízdné trasy. Z oblasti Ďáblic bude objízdná trasa vedena ulicemi Cínovecká Veselská, Tupolevova a Kostelecká.

Ve 3. etapě budou opravovány povrchy vozovky za úplné dopravní uzávěry Kostelecké i sjezdů a nájezdů. Chodníky již budou v provozu. Po rampách na Čakovické straně bude zachován nejnutnější průjezd pro dopravní obsluhu Řepné ul. skrz staveniště. Tento průjezd bude umožněn po dohodě se zodpovědným stavbyvedoucím.

Průjezd linky 202 bude v 1. etapě ve směru Poliklinika Mazurská zachován beze změn, včetně zastávek. Ve 2. etapě bude přemístěna zastávka Ďáblice z Kostelecké ul. Do zastávky v Ďáblické ul. Směr do Čakovic pojede po výlukové trase.  Ve 3. etapě budou oba směry linky vedeny po výlukové trase. Termín zahájení byl stanoven s ohledem na návaznost dalších rekonstrukcí, např. Ďáblické ulice.

šenovská ulice

Se stavem Šenovské ul., včetně podloží je vedení MČ obeznámeno a po správci žádáme rovněž její zahrnutí do plánu plošných rekonstrukcí. V tuto chvíli probíhá silami a prostředky MČ údržba a vyhodnocování dat měřičů rychlosti a ve spolupráci s městskou policií kontroly tranzitního průjezdu nákladních vozidel.