Druhý přívalový déšť roku 2020

V pátek 14.8.2020 v 17:20 začal v Ďáblicích přívalový déšť, v tomto roku již druhý. Dle záznamu srážkoměrné stanice Praha – Ďáblice za večer spadlo 70 mm srážek, z toho 41 mm za první půlhodinu, resp. 60 mm za první hodinu.

Tradičně se nejvíce vody valilo památkovou zónou Staré Ďáblice od křižovatky Šenovská-Květnova-Kokořínská (Foto 1) ulicemi Na Štamberku (Foto 2), U Parkánu (video 1) a dolu po Ďáblické.

Na křižovatce Ďáblické s Hoříneckou se propadla část vozovky, na ulici Ďáblickou spadla střecha objektu sběrných surovin na ulici U  Parkánů. Byly zaplaveny podzemní garáže bytových domů pod křižovatkami Ďáblická-Kostelecká a Ďáblická – Hořínecká, zahrady a domy U Chaloupek a Na Blatech, kde se vylil Mratinský potok (Foto 3a, 3b, 3c).

Kromě ďáblických hasiču vodu ze zaplavených objektů odčerpávali i hasiči z Březiněvsi a Čakovic. Všem patří dík za jejich obětavou práci.

Jak problém vidí zastupitelé a jak ho řeší vedení MČ (STAN) – viz ĎZ 7-8/2020 s.6-7 /podle některých je téma pouze „snaha o zviditelnení“ pozn. red./

RR

autor je zastupitelem MČ Ďáblice

Železniční spojení Drážďany – Praha

procházející přes Ďáblice

AKTUALIZACE k 5. 5. 2023

O aktuálních informacích vytvořila Správ železnic webové stránky.

Předmětem stavby je novostavba VRT v úseku mezi Prahou a Lovosicemi, která je součástí Nového železničního spojení Drážďany – Praha. Součástí stavby bude terminál Roudnice nad Labem VRT. Výstavba se předpokládá od roku 2027.

Dvě varianty vedení trati. Přerušovanou čarou jsou značeny podzemní úseky. V současné době se pravděpodobnější jeví modrá „ďáblická“varianta.

Reportáž ČT Nedej se – Rychlotratě po Česku

Článek z Ďáblického zpravodaje 02/2021

Postřehy z 11. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 22. 7. 2020

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam.

Krátce po zahájení zasedání byli vzhledem k nepřítomnosti všech řádných členů návrhového výboru za tento výbor zvoleni zastupitelé Dvořáková, Klímek a Pěkný. Následně byl schválen program zasedání a proběhla formální kontrola zápisu z posledního zasedání.

V rámci volného mikrofonu vystoupila paní Stroblová s upozorněním na neutěšený stav ďáblických dětských hřišť a předáním jejich dokumentace radním.

Všichni přítomní zastupitelé za STAN schválili Rozpočtové opatření č. 5. „Opoziční“ zastupitelé se hlasování tradičně zdrželi z důvodu, že jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. V dalším bodě jednání se opakovaně schvalovala kupní smlouva se společností M Ďáblická na odkup pozemků podél Květnové ulice. Posledně prý nebyl prokazatelně zveřejněn záměr prodeje předmětných pozemků. Všichni přítomní zastupitelé za STAN byly pro, ostatní se vzhledem k nevyjasněným bodům developerského záměru hlasování zdrželi. Pátým bodem jednání byla rekonstrukce kuchyně ZŠ, kdy byli všichni přítomní zastupitelé pro. Následujícím bodem jednání byla rekonstrukce dopadových ploch hřišť v areálu MŠ. Na poukázání některých zastupitelů, že rekonstrukce byly zahájeny pozdě (téměř v polovině prázdnin) reagoval radní Dvořák, že můžeme být šťastní, že se věci hýbou a starosta, že někdy je dobře, když se počká. Všichni přítomní zastupitelé byli pro. Já osobně jsem se hlasování zdržel z důvodu nedostatečných podkladů pro hlasování.

V sedmém bodě jednání se hlasovalo o právu stavby na pozemku MČ pro SK Ďáblice rovnou dvakrát. Jednou byli všichni přítomní zastupitelé pro a zastupitel Vlach se zdržel a podruhé se hlasování zdrželi zastupitelé Rexa a Vlach. V diskuzi zastupitelů starosta osočil zastupitele Rexu, že ve věci uplatňuje cíle, které nejsou cíli MČ. Zastupitel Rexa se rovněž dotázal na stav trestního stíhání starosty souvisejícího s předmětnou stavbou. Reakce starosty byla mimo záznam.

V osmém bodě jednání všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro revokaci usnesení ohledně předání veřejného osvětlení v ulici Buližníková do správy celoměstského správce osvětlení. Původní usnesení bylo prý pro proces převodu neakceptovatelné z důvodu absence uvedení kabelového vedení jako součásti stavby.

V devátém bodě jednání starosta a posléze i zástupci investora (Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou) informovali o záměru výstavby dvoupatrového bytového domu ve spodní části Ďáblic a přislíbil dodat v ttéto záležitosti podklady, které byly na zasedání prezentovány.

V informacích radních a zastupitelů byli přítomní zastupitelé i veřejnost informováni o pokračování kolaudačního řízení na rekonstrukci skládky, o záměru odboru dopravy MHMP na zlepšení parkování jízdních kol, o návrhu novely Pražských stavebních předpisů, o záměru stavby třípatrového bytového domu v ulici U Prefy, o projektu vysokorychlostní trati Praha-Drážďany, která by měla procházet částečně i přes katastr Ďáblic a o tvorbě nového webu MČ s výzvou k zasílání připomínek.

Plánovaný dům v ulici U Prefy

V posledním bodě zasedání Diskuze byl největším tématem Ďáblický zpravodaj. Dle starosty došlo u zpravodaje v minulosti k úpadku čtenářů a dlouho trvalo, než se čtenářská obec obnovila (osobně by mě zajímalo, z jakých dat starosta vychází). Zastupitel Rexa poukázal na to, že mu v rozporu s pravidly pro vydávání nebyl otisknut zaslaný článek a komická situace nastala, kdy radní na přímý dotaz dávali nějakou chvíli dohromady, kteří tři lidé aktuálně dvoří redakci zpravodaje.

Zadání zastupitelstva skončilo krátce po půl deváté.

Martin Tumpach, zastupitel