Postřehy z 11. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 22. 7. 2020

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam.

Krátce po zahájení zasedání byli vzhledem k nepřítomnosti všech řádných členů návrhového výboru za tento výbor zvoleni zastupitelé Dvořáková, Klímek a Pěkný. Následně byl schválen program zasedání a proběhla formální kontrola zápisu z posledního zasedání.

V rámci volného mikrofonu vystoupila paní Stroblová s upozorněním na neutěšený stav ďáblických dětských hřišť a předáním jejich dokumentace radním.

Všichni přítomní zastupitelé za STAN schválili Rozpočtové opatření č. 5. „Opoziční“ zastupitelé se hlasování tradičně zdrželi z důvodu, že jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. V dalším bodě jednání se opakovaně schvalovala kupní smlouva se společností M Ďáblická na odkup pozemků podél Květnové ulice. Posledně prý nebyl prokazatelně zveřejněn záměr prodeje předmětných pozemků. Všichni přítomní zastupitelé za STAN byly pro, ostatní se vzhledem k nevyjasněným bodům developerského záměru hlasování zdrželi. Pátým bodem jednání byla rekonstrukce kuchyně ZŠ, kdy byli všichni přítomní zastupitelé pro. Následujícím bodem jednání byla rekonstrukce dopadových ploch hřišť v areálu MŠ. Na poukázání některých zastupitelů, že rekonstrukce byly zahájeny pozdě (téměř v polovině prázdnin) reagoval radní Dvořák, že můžeme být šťastní, že se věci hýbou a starosta, že někdy je dobře, když se počká. Všichni přítomní zastupitelé byli pro. Já osobně jsem se hlasování zdržel z důvodu nedostatečných podkladů pro hlasování.

V sedmém bodě jednání se hlasovalo o právu stavby na pozemku MČ pro SK Ďáblice rovnou dvakrát. Jednou byli všichni přítomní zastupitelé pro a zastupitel Vlach se zdržel a podruhé se hlasování zdrželi zastupitelé Rexa a Vlach. V diskuzi zastupitelů starosta osočil zastupitele Rexu, že ve věci uplatňuje cíle, které nejsou cíli MČ. Zastupitel Rexa se rovněž dotázal na stav trestního stíhání starosty souvisejícího s předmětnou stavbou. Reakce starosty byla mimo záznam.

V osmém bodě jednání všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro revokaci usnesení ohledně předání veřejného osvětlení v ulici Buližníková do správy celoměstského správce osvětlení. Původní usnesení bylo prý pro proces převodu neakceptovatelné z důvodu absence uvedení kabelového vedení jako součásti stavby.

V devátém bodě jednání starosta a posléze i zástupci investora (Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou) informovali o záměru výstavby dvoupatrového bytového domu ve spodní části Ďáblic a přislíbil dodat v ttéto záležitosti podklady, které byly na zasedání prezentovány.

V informacích radních a zastupitelů byli přítomní zastupitelé i veřejnost informováni o pokračování kolaudačního řízení na rekonstrukci skládky, o záměru odboru dopravy MHMP na zlepšení parkování jízdních kol, o návrhu novely Pražských stavebních předpisů, o záměru stavby třípatrového bytového domu v ulici U Prefy, o projektu vysokorychlostní trati Praha-Drážďany, která by měla procházet částečně i přes katastr Ďáblic a o tvorbě nového webu MČ s výzvou k zasílání připomínek.

Plánovaný dům v ulici U Prefy

V posledním bodě zasedání Diskuze byl největším tématem Ďáblický zpravodaj. Dle starosty došlo u zpravodaje v minulosti k úpadku čtenářů a dlouho trvalo, než se čtenářská obec obnovila (osobně by mě zajímalo, z jakých dat starosta vychází). Zastupitel Rexa poukázal na to, že mu v rozporu s pravidly pro vydávání nebyl otisknut zaslaný článek a komická situace nastala, kdy radní na přímý dotaz dávali nějakou chvíli dohromady, kteří tři lidé aktuálně dvoří redakci zpravodaje.

Zadání zastupitelstva skončilo krátce po půl deváté.

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *