Kontakty pro mimořádné situace

Přehled mimořádných situací v Praze – aktuální informace.

Hlášení závad veřejného osvětlení
Poruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.

Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie. Informace z ÚMČ Prahy 8.

Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.

Hlášení výpadku elektrického proudu a informace o stavu distribuční sítě. Doporučení ÚMČ Prahy 8 při narušení dodávek energií.

Městská policieokrsek 14 (Ďáblice). Kontakt na Obvodní ředitelství. Denní kontakt na ďáblické městské strážníky Stanislav Háva, tel.: 778 702 047 a Ladislav Vít, tel.: 721 894 528. V nepřítomnosti strážníků a v nočních hodinách se obracejte na linku 156. Tísňová volání.

Obvodní ředitelství Policie České republiky , Místní oddělení Kobylisy. V případě potřeby neodkladné pomoci se obracejte na linu 158. V Ďáblicích má základnu i celoměstský útvar PČR – Pohotovostní motorizovaná jednotka.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti i dospělé se nachází v Nemocnici Na Bulovce, prostorech přízemí budovy č. 2.
Dětská pohotovost je v provozu každý všední den 16 – 06h. O sobotách, nedělích a svátcích pak nepřetržitě.
Kontakt: +420 283 842 224
Pohotovost pro dospělé funguje v pracovní dny od 19 – 06h. O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
Kontakt: +420 283 842 222, +420 266 08 3301
V Nemocnici Na Bulovce se nachází i pohotovostní lékárna s nepřetržitým provozem.
Urgentní příjem (úrazy) poskytuje péči pro akutně nemocné či zraněné pacienty, jejichž stav vyžaduje provedení diagnostiky a zahájení léčby v co nejkratším možném čase. Jedná se o tzv. vysokoprahový urgentní příjem, který slouží k příjmu pacientů se selháváním základních životních funkcí nebo v bezprostředním ohrožení života. Vchod naleznete ještě před vrátnicí vpravo. První pomoc.

Zubní pohotovost Spálená 12, Praha 1, tel.: 222 924 268 Funguje od pondělí do čtvrtka v čase 19:00–6:00, v pátek 16:00–6:00 a o víkendech a svátcích nepřetržitě. Podrobnější informace najdete zde.

Působení přírodních živlů, epidemie, evakuace.

Krizové řízení Prahy 8. Oficiální orgány k řešení mimořádných situací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *