Boj se suchem

Letošní sucho se podobá tomu z roku 2012 (tehdy byly mimo jiné výnosy plodin nejnižší za posledních 50 let). Je velmi nezvyklé, aby bylo šest let po sobě takové sucho, jaké zažíváme v těchto dnech. Podobný stav vědci předvídali až za dvacet let. A tak nějak doufám a představuji si, že v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, vám za oknem životodárně prší.

Zelená střešní učebna ZŠ U Parkánu

Žijeme v době, kdy se ze zpráv například dovídáme, že v Polsku komplikují dopravu písečné bouře, silný vítr zvedá prach z vysušených polí, zvyšuje se četnost požárních výstrah, lesy trpí nejen náhlými požáry, ale hlavně kůrovcovou katastrofou (způsobenou suchem) a Lesy ČR spouštějí největší program pro zadržení vody v lesích v historii podniku.

Vodárenské společnosti v některých krajích začaly omezovat svým obyvatelům odběry vody a nastavili maximální denní limity. Opatření přijímají postupně i některé obce. Zatímco loni byla zásoba vláhy po zimě na celém území republiky dobrá a problémy způsobily až suché a teplotně nadprůměrné jarní měsíce, letos je v některých oblastech z šesti stupňů sucha třetí nejhorší i druhý nejhorší. Situaci vědci porovnávají s průměrnou úrovní vláhy v půdě za roky 1961 až 2010. Dopad bude primárně na zemědělce a lidi čerpající pitnou vodu z mělkých vrtů. Už teď je zřejmé, že letošní sklizeň bude slabší. Předpokládá se například výrazný růst cen brambor.

Navštívil jsem řadu zemí, kde byla pitná voda pouze pro bohaté obyvatele, kteří si ji mohli dovolit koupit, a vůbec nebylo samozřejmé, že teče z klasického vodovodu. Pevně doufám, že se takového stavu ve střední Evropě nedočkáme.

Záhony na střeše nového obecního domu.

Ministerstvo životního prostředí je znepokojeno, že za dva roky fungování dotací pro obce na zadržování vody dorazilo pouze 20 žádostí (v ostrém kontrastu míry využívání dotací stavebních). Hlavní město Praha jedná o vytvoření rezerv pro městské části na boj proti suchu. A z Prahy také čas od času zní smysluplné návrhy jako zohledňování environmentálních aspektů při přidělování dotací jednotlivým projektům, hlídání neklesajícího podílu zeleně při rekonstrukcích ulic, parků a komunikací, využívání retenčního potenciálu území, pravidelné zalévání stromů nebo omezení sekání trávy a ořezávání stromů a keřů v době sucha na minimum. Například MČ Praha 7 22. května vyšla vstříc volání vědců a občanů po tom, aby se připojila k desítkám municipalit z různých částí světa i ke dvěma státům, Velké Británii a Irsku, a vyhlásila stav klimatické nouze. I mezi magistrátními úředníky potkávám lidi na správných místech, podporující rozmanitost (tím pádem i retenční schopnost) krajiny i za cenu nepopulárních opatření.

V Ďáblicích jsou střecha nového obecního domu a venkovní střešní učebna ZŠ osázené teplomilnými rostlinami v substrátu, který má částečně retenční schopnost. I developer výstavby řadových domů u Květnové přislíbil takové střechy na svých domech postavit. MČ Ďáblice v loňském roce rozdala kolem sta nádrží na zachytávání dešťové vody k zalévání zahrad a nabídla finanční příspěvek úspěšným žadatelům o dotaci Dešťovka. Aktuální stav sucha lze sledovat například na webových stránkách Intersucho. Zapojit se do boje proti suchu mohou do jisté míry i jednotlivci.

Opatrujme čistou vodu, protože bez vody (v podzemí, na zemi i ve vzduchu) není života. Svým proaktivním přístupem může přispět každý z nás.

Martin Tumpach

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *