Přehled stavebních záměrů v MČ

Užitečné odkazy:

Prohlížení stávajícího územního plánu

Informace k plánovanému Metropolitnímu plánu

Prohlížení návrhu Metropolitního plánu

Mapa celopražsky významných developerských projektů včetně ďáblických.

Obchodní areál X-PARK Ďáblice

tzv. „Billa Kostelecká“

Informační systém EIA

Obchodní centrum by se mělo skládat z halového objektu prodejny potravin, nábytku a domácích potřeb a dále z objektu rychlého občerstvení. Parkoviště s kapacitou 93 parkovacích míst. Předpokládaný termín zahájení stavby po získání příslušných povolení 2023. Předpokládaný termín ukončení stavby cca 12 měsíců od zahájení výstavby (předpoklad 2024). Předpokládá se, že nový záměr bude generovat 689 osobních vozidel za den a 10 lehkých nákladnáích vozodel za den v každém směru.

Multifunkční (sportovní) hala

Plánované za fotbalovým hřištěm na konci ulice Hořínecká. Hala je plánována z lehké ocelové konstrukce s pláštěm ze zateplených sendvičových panelů. Dle projektu z listopadu 2017 bude zastavěná plocha 2002,5 m2, Výška v hřebeni 9,44 m. Téma hojně diskutované na zasedání zastupitelstva i na stránkách Ďáblického zpravodaje. Informace o projektu jsou k nalezení na stránkách SK Ďáblice a webu MČ.

Bydlení Ďáblice

Řadové domy ve Statkové ulici. Jde o 37 dvoupodlažních řadových domů o celkové zastavěné ploše 3 384 m2. Odkaz na prezentaci na webových stránkách MČ.

Obytný soubor Areál Ďáblice

Řadové domy ve Statkové ulici (bývalý areál Vegacomu). Jde o 134 dvoupodlažních řadových domů a čtyři třípodlažní bytové domy. Odkaz na prezentaci na webových stránkách MČ.

Bytový dům Ďáblická

Bytový dům, který je společným projektem budoucího bytového družstva Městské části Praha-Ďáblice (MČ), Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou (RŘK) a investora Doma je doma (DjD). Projekt vznikl v r. 2020 a na základě vzájemných dohod a smluv získá MČ až 5 nových bytů (245 m2 bytové plochy) za velmi příznivou cenu a zhodnotí jeden ze svých pozemků, který je samostatně nezastavitelný. DjD a RŘK vytvořili Družstvo (Křižovnické bytové družstvo Ďáblice), které výstavbu zajišťuje a financuje. MČ a RŘK poskytli Družstvu právo stavby na svých pozemcích. MČ uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Družstvem, na jejímž základě po kolaudaci bytového domu získá byty za předem stanovenou cenu a stane se členem Družstva.

V termínu 06. 08. 2023 – 19. 05. 2024 bude před světelnou křižovatkou Ďáblická x Kostelecká ve směru od Březiněvsi připojen na Ďáblickou ulici dočasný stavební vjezd pro výstavbu bytového domu Ďáblická 48c.

Pavilon a zahrada ZŠ Ďáblice

Náplní stavby budou chybějící odborně učebny základní školy. Horní podlaží je koncipováno jako cvičná kuchyně se stolováním. Režim užívání je uvažován jako školní výuka od 8 do 16 hod, poté zájmové kroužky nebo kurzy. Spodní podlaží je pojato jako společensko-vzdělávací. Jedna menší učebna je pro půlenou výuku jazyků druhá větší učebna je navržena jako univerzální prostor s využitím taktéž na půlenou výuku jazyků. Hala je pojatá, aby umožňovala alternativní využití jako výukový prostor.
Režim užíváni je uvažován dopoledne školní výuka, odpoledne klubovny družiny. V mimoškolní době je možně využít na zájmové kroužky nebo kurzy pro dospělě.
Školní dvůr je koncipován jako malá zahrada s dětskými hracími prvky, amfiteátrem, užitkovou zahrádkou s bylinkami a ovocnými keři, ovocnými stromy, vrbovým altánem a místem na kola. Nový pavilon rozšiřuje plochu dvora o dvě klubovnyy a společenskou halu.

Bydlení Ďáblická 32

Vize rozvoje severovýchod

Vize rozvje východ

4 komentáře u „Přehled stavebních záměrů v MČ“

  1. S výstavbou domu U Prefy naprosto nesouhlasím. Už takhle se tam nedá hnout a parkovat s auty, navíc ke všemu je tam dětské hřiště a kvůli zvýšenému provozu vniká větší riziko úrazu. Potřebujeme zde více zeleně a ne další barák a ještě k tomu bytovku. Neblázněte lidi. Myslete na prostředí a ne jen na peníze.

  2. Jedna velká katastrofa! Jsem též proti. Tyhle monstr akce opravdu Ďáblicím nic dobrého nenesou!!!
    Stává se z té naší „vesnice“ jedna velká zastavěná katastrofa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *