Výstavba řadových domů „Pod hvězdárnou“

Zastupitelé za STAN na únorovém zasedání ZMČ schválili smlouvu O investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společností M Ďáblická s.r.o. Smlouva upravuje podobu a způsob výstavby řadových domů na prostranství, vymezeném ulicemi Květnová, Kučerové, K Náměstí a Hřenská. Studii projektu je možné si prohlédnout na webových stránkách MČ. Investor se zavazuje poskytnout MČ finanční podíl na nákladech spojených s realizací veřejné dopravní a technické infrastruktury, a jiné veřejné infrastruktury vyvolané Záměrem Investora ve výši 6 265 900 Kč. MČ se zavazuje vyjádřit se kladně ke všem řízením, bude-li Záměr Investora realizován při respektování smluvních podmínek.

Na tak velký stavební záměr bychom měli nahlížet i v měřítku celých Ďáblic. Kvalifikované rozhodnutí pak nelze učinit bez kontextu budoucí zástavby okolních pozemků (např. návaznosti ulic, vzájemná interakce budov, harmonický pohled od hvězdárny apod.). Jediná znalost vychází z Územního plánu, který je pro takové posouzení příliš všeobecný. Vyjádření vedení MČ na zasedání ZMČ zní Bylo zjištěno, že okolní pozemky jsou obytné zóny. Nemáme pocit, že bychom potřebovali řešit celé území od Kučerové až po Ďáblickou“.

Smlouva bohužel vůbec neřeší, jak bude naloženo se stávající zelení. Dle vyjádření místostarosty na zasedání ZMČ se otázka zeleně bude řešit až následně při vyjádření MČ k územnímu rozhodnutí (Smlouva MČ zavazuje ke kladnému vyjádření) a borovice-místní dominanta by měla být zachována.

MČ se Smlouvou zavazuje, že na úpravy odpadového hospodářství a autobusové zastávky při ulici Hřenská zajistí potřebná povolení na svoje náklady, mimo náklady na projektovou dokumentaci, se zdůvodněním na zasedání ZMČ, že „taková je dohoda“. Otázkou je, zda se nešlo dohodnout pro MČ výhodněji.

MČ po realizaci Záměru převezme do správy veřejné komunikace, chodníky, parkovací stání a veřejnou zeleň. Jejich konkrétní podoba, potřebná pro stanovení rozsahu a náročnosti údržby není stanovená.

Jedná se o rozsáhlý stavební projekt na exponovaném místě obce, důležitý i z hledisek celkového dopadu na harmonii krajiny a provozních režimů. Investor vychází MČ v mnoha věcech vstříc a je dobře, že zástavba bude realizována ve spolupráci s MČ. Samotný záměr je lokalitě přiměřený, proto je škoda, když byla Smlouva schválena bez zapracování věcných připomínek zastupitelů ze sdružení nezávislých kandidátů a některých stavebních odborníků z Ďáblic. Dle mého názoru by se o něco konstruktivnější diskuzí dalo dojít ke Smlouvě, akceptovatelné pro všechny zastupitele a s většími jistotami pro MČ. Jak dobře byly podmínky spolupráce MČ s Investorem nastavené, ukáže čas.

Martin Tumpach, zastupitel

Článek k výstavbě v Ďáblickém zpravodaji 12/2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *