Beseda platformy rozumnadoprava.cz k pražskému okruhu a dopravě v Praze

Beseda proběhla 5. 6. 2019 v sále nového obecního domu v Ďáblicích.

18:15 zahajuje starosta besedu

První přibližně dvacetiminutový příspěvek má Petr Kasa. Představuje platformu. Dle sdělení pana Kasy je severní část pražského okruhu aktuálně ve fázi technické studie a připravuje se EIA. Návrh této varianty pochází ze 60. let. Platforma bojuje za objektivní posouzení této varianty.

S dalším dvacetiminutovým příspěvkem vystupuje Gabriela Lněničková. Tématy jsou dopravní problémy Prahy, jejich příčiny a možná řešení. Dále stručné představení historických variant okruhu.

Následuje několik dotazů z publika:

• Jaká je situace ohledně okruhu ve vedení Prahy (odpověď jsem nezaznamenal)

• P. Havel se ptá, co se s aktuální situací dá dělat. (odpověď jsem nezaznamenal)

• Paní ze Suchdola chybí k diskuzi partner z opačného názorového spektra (s tím ji musím dát za pravdu)

• Pohledem „zevnitř“ přisívá pán z Prahy 6 z hnutí Praha Sobě. Je však přerušen starostou.

Následujících dvacet minut vystupuje Renata Voláková se zkušenostmi se stavbou části okruhu 512 v Jesenici u Prahy. Zaujalo mě originální prohlášení: … existuje mediální cenzura, některé věci, které jsem chtěla, aby byly zveřejněny, zveřejněny nebyly.

Dalších dvacet minut vystupuje se svým příspěvkem Ing. arch. Tomáš Vích na téma politika územního rozvoje.

S desetiminutovým příspěvkem vystupuje MUDr. Táňa Pertyšová z Horních Počernic na téma dopady dopravy na zdraví obyvatel. Mimo jiné si stěžuje, že zastupitelé hl. m. Prahy nemají při interpelacích občanů dostatečnou pozornost, čímž nevědomky míří i do ďáblických řad. Již podruhé za besedu padá otázka, co se s aktuální situací dá dělat.

Starosta závěrečnými deseti minutami přispívá tématem „shrnutí z pohledu zdraví“.

V následující diskuzi se pán z Ďáblic táže po smyslu setkání, když chybí protistrana. Zde mu musím dát za pravdu. Zúčastnil jsem se několika podobných setkání a zdají se mi téměř identická.

S devátou hodinou večerní beseda skončila. Problematika severní části pražského okruhu je pro Ďáblice důležitá. Jeho případná realizace je hudbou vzdálené budoucnosti. Co nás trápí už teď je neodhlučněná část Cínovecké silnice/dálnice D8. Proto by naše argumentace vůči hl. m. Praze měla směřovat k prioritnímu vyřešení aktuálních problémů s dopravou a teprve poté připustit otevření dialogu k tématu okruhu.

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *