Vyjádření ke Komentáři místostarosty p. Hrdličky v květnovém vydání zpravodaje.

místostarosta Ing. Jan Hrdlička

„Opakovaně jsme postaveni před otázku, co s příspěvky kolegy zastupitele Martina Tumpacha“

„My“, tedy dle podpisu pan Hrdlička a „vedení MČ“ (zřejmě myšlena Rada MČ). Neměla by před tuto otázku být stavěna Redakce ĎZ či šéfredaktor/ka? Tedy v ideálním případě, kde Rada MČ do obsahu nezasahuje.

Pokud nějaký text zašlu k otištění do Ďáblického zpravodaje, je tím myšleno, že bych byl rád (dle slov p. místostarosty „vyžaduji“) aby byl otištěn. To je důvod, proč ho k otištění posílám.

Radní sice nepovažují za výsadu možnost komentování článků v aktuálním čísle, nicméně takovou možnost Pravidla pro vydávání ĎZ dovolují a osobně bych se nebál to výsadou nazývat.

Ve výčtu nepravd má p. místostarosta jedinou pravdu a to, že zasedání skutečně začalo kolem šesté hod. Za zmíněnou půlhodinovou nepřesnost se tímto omlouvám. Řešení začátku zasedání na stránkách Zpravodaje opravdu nevyžaduji.

Že zastupitelé dostali návrh smlouvy a nedostali její konečnou verzi se s p. místostarostou shodneme. Proto mi není zřejmé, kde p. místostarosta vidí nepravdu.

Odůvodnění neotištění mého článku jsem od šéfredaktorky dostal (viz článek níže) a o důvodech plného rozsahu a neaktuálního obsahu v nich nebyla zmínka. Zde zjevně uvádí nepravdu p. místostarosta. I tak je neotištění názorového článku zastupitele v rozporu s Pravidly pro vydávání Ďáblického zpravodaje, na která se p. místostarosta v začátku svého komentáře odvolává.

Martin Tumpach

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *