Městští strážníci v Ďáblicích

Ze zimní činnosti ďáblických strážníků 2023/2024

Mimo běžné obchůzkové činnosti vykonávali strážníci v ranních hodinách dohled na přechodu pro chodce v Ďáblické ul. a v době 12-13 hod. u ZŠ U Parkánu. Byly prováděny kontroly problematických osob s důrazem na požívání alkoholických nápojů na místech, kde je to vyhláškou zakázané. Dále byl prováděn dohled na dětských hřištích.  Zvýšený dohled se zaměřením na špatné parkování byl prováděn v ulici Kučerové. Se zaměřením na dodržování veřejného pořádku probíhala namátková kontrola altánu a zahrady KC Vlna. Tyto kontroly byly zařazeny i do plánu činnosti noční motorizované hlídky. Strážníci opakovaně kontrolovali okolí ulice Nad Akcízem kvůli výskytu nepřizpůsobivých občanů, shromažďujících odpad na veřejných pozemcích. Také byla prováděn dohled nad zákazem vjezdu nákladních vozidel ulicí Šenovská a zákazem vjezdu (vč. parkování) aut bez příslušného povolení do Ďáblického háje. Strážníci se také zaměřili na dodržování jednosměrného provozu u radnice a v Mannerově ulici. Opakovaně byla prováděna kontrola parkování vozidel v obytné zóně K Letňanům. Kontrolována byla i restaurační a obdobná zařízení ve věci opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výroky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Martin Tumpach, starosta

Začátkem roku odešel ze služby dlouholetý ďáblický městský strážník Miloslav Piterka. Jménem MČ Ďáblice bych mu chtěl poděkovat za péči o bezpečnost v Ďáblicích. Vzhledem ke kritickému podstavu městských strážníků v Praze není příliš pravděpodobné, že nám v nejbližší době bude přidělena náhrada.
Všichni pražští strážníci (včetně „ďáblických“) jsou centrálně řízeni hl. m. Prahou (a do její kasy jdou také peníze vybrané z pokut). Ďábličtí městští strážníci jsou k dispozici každý všední den od 7:00 do 15:00 a nepravidelně min. tři dny v týdnu od 13:30 do 21:30. Kontaktní telefon: 721 894 528. V době nepřítomnosti ďáblických strážníků v Ďáblicích bude k dispozici motorizovaná hlídka, která provádí nepravidelné kontroly. Hlídku lze přivolat na tel. čísle 156. Na tyto kontakty je možné se obrátit i v případě, kdy jste svědky přestupku. Nejbližším nadřízeným orgánem ďáblických strážníků je Obvodní ředitelství MP Praha 8 v Balabánově 1273, v Kobylisích.
Aktuálně jednáme s Městskou policií o posílení dozoru na Ďáblických kulturních akcích a s dopravní policií o zvýšení četnosti namátkových měření v katastru Ďáblic. Ukázky z činnosti policie v Ďáblicích bude možné spatřit například v sobotu 14.4. na akci hasičů Požární útok trochu jinak.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *