Městští strážníci v Ďáblicích

Výňatek ze zprávy o činnosti městských strážníků v Ďáblicích za měsíc leden

Během měsíce ledna byly plněny požadavky a zjištěné poznatky v okrsku ve spolupráci s vedením obce a byla prováděna běžná obchůzková činnost třemi městskými strážníky.
V dopravě „za pohybu“ zjištěno 5 přestupků, které byly řešeny uložením blokové pokuty v celkové výši 1.100 Kč. V ulici U Parkánu u hasičské zbrojnice řešeny 2 přestupky vozidel, které stály v zákazu zastavení na žlutém ohraničení vypsáním výzev pro nepřítomné pachatele přestupku. V těchto lokalitách je prováděn zvýšený dohled v dopravě, neboť se zde opakovaně přestupky řidičů vyskytují.
Dozor nad přechodem v ul. Ďáblická a dohled v ul. Na Terase byl prováděn strážníky dle plánu služeb a dle provozu ZŠ U Parkánu – nebyl zaznamenán žádný nedostatek. Polední dozor u Základní školy U Parkánu prováděn v době vyučování žáků od 12:00 – 13:00 hodin – bez závad.
Prováděn dohled nad veřejným pořádkem při obchůzkové činnosti – bez zjištěných závad. Dohled byl prováděn na dětských hřištích v katastru ďáblic, zejména na hřišti U Prefy, Koníčkovo nám., ul. Květnová u hvězdárny, v ulici K lomu a vedle ulice Kostelecká – bez závad.
Byl proveden dohled nad Masopustním průvodem – bez závad. Problémy s bezdomovci nebyly zaznamenány. Na místech, kde se zdržovali v létě, se během těchto zimních měsíců nezdržovali.
Dále se dohlíželo nad dodržováním vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, zejména zda nedochází k znečišťování výkaly psů. Nebyl zjištěn žádný přestupce při venčení psa.
Namátkově byly prováděny kontroly restauračních zařízení a obdobných zařízení nad dodržováním zákona č. 65/2017 o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami – bez zjištěných závad. ( … )
Během úředních hodin v měsíci leden se na služebnu Městské policie nedostavil žádný občan. Bezpečnostní situace v okrsku zůstává nezměněna.

Začátkem roku odešel ze služby dlouholetý ďáblický městský strážník Miloslav Piterka. Jménem MČ Ďáblice bych mu chtěl poděkovat za péči o bezpečnost v Ďáblicích. Vzhledem ke kritickému podstavu městských strážníků v Praze není příliš pravděpodobné, že nám v nejbližší době bude přidělena náhrada.
Všichni pražští strážníci (včetně „ďáblických“) jsou centrálně řízeni hl. m. Prahou (a do její kasy jdou také peníze vybrané z pokut). Ďábličtí městští strážníci jsou k dispozici každý všední den od 7:00 do 15:00 a nepravidelně min. tři dny v týdnu od 13:30 do 21:30. Kontaktní telefon: 721 894 528. V době nepřítomnosti ďáblických strážníků v Ďáblicích bude k dispozici motorizovaná hlídka, která provádí nepravidelné kontroly. Hlídku lze přivolat na tel. čísle 156. Na tyto kontakty je možné se obrátit i v případě, kdy jste svědky přestupku. Nejbližším nadřízeným orgánem ďáblických strážníků je Obvodní ředitelství MP Praha 8 v Balabánově 1273, v Kobylisích.
Aktuálně jednáme s Městskou policií o posílení dozoru na Ďáblických kulturních akcích a s dopravní policií o zvýšení četnosti namátkových měření v katastru Ďáblic. Ukázky z činnosti policie v Ďáblicích bude možné spatřit například v sobotu 14.4. na akci hasičů Požární útok trochu jinak.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *