Zákaz tranzitního průjezdu nákladních vozidel Ďáblicemi

Zejména ulice Šenovskou, U Parkánu, Hřenskou a Ďáblickou trápí průjezd nákladních vozidel, způsobující hluk a otřesy. Zároveň tato těžká vozidla neúměrně namáhají vozovku. Po urputném jednání s mnoha subjekty se nám koncem loňského roku podařilo prosadit zaznačení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t do zástavby Ďáblic. Tento zákaz nebyl z počátku řidiči nákladních vozidel příliš respektován. Proto jsme vstoupili v jednání s městskou policií, Policií ČR i s Pohotovostní motorizovanou jednotkou PČR, sídlící v Ďáblicích, aby nám pomáhali s hlídáním dodržování zákazu. Po kontrolách městské policie se provoz nákladních vozidel mírně omezil. Nikoli dostatečně. Městská policie bohužel není oprávněna zastavovat nákladní vozidla přímo na pozemní komunikaci. Ze zkušenosti jsme tedy vytipovali provozovny v okolí Ďáblic, z kterých a do kterých nákladní vozidla skrz Ďáblice jezdí a apelovali na změnu jejich trasy. Uvažovali jsme i o monitoringu kamerovým systémem, kde v tuto chvíli narážíme na legislativní problém monitorování pozemku, který není ve správě městské části a zároveň policie nemá zákonné možnosti sankciovat řidiče na základě námi dodaných záběrů a fotografií. Dílčím řešení je technicky znepříjemnit nákladním vozidlům průjezd. V tom nám pomáhá kruhový objezd s malým poloměrem a dva páry zpomalovacích polštářů na Šenovské a Hřenské ulici. Účinnost těchto technický prostředků je záměrně omezena nutností průjezdu autobusů hromadné dopravy, minimalizací otřesů domů v okolí a zachováním plynulosti průjezdu v dopravních špičkách. Jednáme i se správcem ulic Šenovská, Na Štamberku a U Parkánu (TSK) a vedením hl. m. Prahy o celkové rekonstrukci předmětných komunikací, obsahující prvky pro zklidnění dopravy. První realizační etapa je v přípravě před základní školou v ulici U Parkánu. Termín realizace je závislý na přístupu současného vedení radnice.

Martin Tumpach

Informace z Ďáblického zpravodaje leden-únor 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *