Parkování v modrých zónách Prahy 8

Aktuálně k „modrým zónám“ v Ďáblickém zpravodaji 06/2021

Jak už mnoho řidičů z Ďáblic mělo možnost zjistit, rozhodnutím vedení Prahy 8 nemáme nárok na zakoupení povolení pro parkování v tzv. modrých zónách na Praze 8, včetně okolí stanice metra Ládví. MČ Ďáblice si nechala vypracovat návrh úpravy, který je zpracován podle požadavku na umožnění parkování občanů a podnikatelů trvale bydlících v Ďáblicích. Tento požadavek znamená potřebnou úpravu oblasti č. 8-3, která nyní pokrývá pouze část území MČ Praha 8, a sice její rozšíření i na území Ďáblic. S vedením MČ Praha 8 jednáme o souhlasu s touto úpravou.

Bohužel v tuto chvíli narážíme na koncept, do kterého nejsou občané Ďáblic zahrnutí. Na podatelnu úřadu nebo e-mailovou adresu posta@dablice.cz je možné zasílat vaše podněty k parkování na Praze 8. V ďáblické lékárně a v restauraci Na Růžku je k dispozici petice občanů „NE modrým zónám na sídlišti Ďáblice a zřízení nových parkovacích míst“.

Zároveň prostřednictvím Svazu městských částí hl. m. Prahy žádá MČ Ďáblice vedení hl. m. Prahy o jednotný a nediskriminační přístup vůči všem Pražanům, kde považujeme za vhodné, aby byla pro Pražany zavedena jednotná parkovací karta na celé území hlavního města Prahy. Každý občan hlavního města by si tak mohl zakoupit stejnou cenově výhodnou parkovací kartu na parkování v modrých zónách všech městských částí, kde budou parkovací zóny zavedeny. Současně respektujeme logickou výjimku pro centrum Prahy.

Další informace k problematice jsou mimo jiné na oficiálním webu MČ.

Vyjádření k Modrým zónám

Od roku 1996 jsou v centrální části Prahy postupně zřizovány zóny placeného stání. Modré zóny jsou určeny pro parkování rezidentů s dlouhodobou parkovací kartou, oranžová a zelená zóna pro krátkodobé parkování návštěvníků placené prostřednictvím parkovacích automatů. Zpoplatnění bylo v médiích i u soudů napadáno s odůvodněním, že je v rozporu s právem obecného užívání pozemních komunikací. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. září 1998 některé žaloby proti modrým zónám bez možnosti dalšího odvolání zamítl jako bezdůvodné.

Neoprávněné stání v modré zóně bylo vyhodnocováno jako přestupek proti plynulosti a bezpečnosti provozu podle § 22 přestupkového zákona, neoprávněné stání v oranžové a zelené zóně jako přestupek na úseku státní správy a samosprávy dle § 46 přestupkového zákona. Rozhodnutím vedení MČ Praha 8 nemají obyvatelé Ďáblic možnost požádat si o parkovací karty pro možnost parkování v zónách Prahy 8, i když pro většinu občanské vybavenosti spadáme právě pod území Prahy 8. Pří návštěvě lékaře, úřadu či vyzvednutí balíku na poště Ládví tak téměř nemáme možnost legálně zaparkovat v blízkosti těchto služeb. Navíc byly modré zóny zřízeny bez předem připraveného dostatečně kapacitního systému záchytných parkovišť u stanic metra. A byť máme všichni v občanských průkazech u trvalého bydliště uvedeno Praha 8, tvrzení pana radního Prahy 8 pro dopravu náš nárok na rezidenční parkování rozporuje. Uvádím zde v plném znění:

Vážený pane místostarosto,
v úvodu mé odpovědi bych Vás rád upozornil, že obyvatelé Ďáblic nemají z logiky věci trvalé bydliště na Praze 8, jak uvádíte. Občané Městské části Praha – Ďáblice nárok na rezidentskou registraci nemají.
S pozdravem
Ing. Karel Šašek
Radní MČ Praha 8

Osobně vidím za zřízením parkovacích zón především vylepšení rozpočtu spádových radnic a jsem proti jejich plošnému zavádění v Praze.

Jednou z možností jak dosáhnout na možnost získání parkovacího oprávnění na území Prahy 8 je rozšíření oblasti parkovací zóny i na území Ďáblic. Všichni obyvatelé sídlící uvnitř parkovací oblasti mají automaticky nárok parkovat na celém jejím rozsahu. I kdyby se nám podařilo rozšířit parkovací oblast dle našeho návrhu, neznamená to nutnost zřízení parkovacích zón (modrých čar). V ideálním případě bychom byly součástí parkovací oblasti Prahy 8, se všemi parkovacími právy a zároveň bez omezení modrými čarami na území Ďáblic.

Bohužel zatím narážíme na neochotu kompetentních institucí od Odboru dopravy Prahy 8, přes vedení Prahy 8, Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP až po vedení hl. m. Prahy požadavek Ďáblic efektivně řešit. Dobrou zprávou je alespoň to, že v našich požadavcích nejsme sami a nárok na parkování u spádové občanské vybavenosti vznáší více městských částí, zejména prostřednictvím Svazu městských částí hl. m. Prahy.

Martin Tumpach

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *