Hluk z dopravy

Dlouho očekávaný komplexní posudek hluku z dopravy v Ďáblicích je hotový, včetně návrhu řešení. Z map hlukových pásem vyplývá, že hluk z automobilové dopravy ulice Cínovecká zasahuje celý východní okraj městské části ekvivalentními hladinami akustického tlaku, které v denní době překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 60 dB (hluková pásma světle a tmavě červené barvy) a v noční době překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB (hluková pásma hnědé a oranžové barvy). Tímto hlukem jsou nejvíce zasaženy obytné objekty situované v okolí ulice Chřibská a méně pak obytné objekty situované v okolí ulic Zářijová, Březnová, K Lomu, K Letňanům, Sousedská, Hořínecká a Legionářů. Z posudku je zřejmé, že pro snížení dopadu hluku z provozu automobilové dopravy po komunikaci ulice Cínovecká je nutná instalace protihlukových stěn v celkové délce 1840 m a výšce nejméně 3 m nad úroveň komunikace. Vybudování této stěny budeme žádat po hl. m. Praze a zároveň jsem pro to, aby instalace protihlukových stěn byla naší podmínkou ve všech vyjádřeních k pražským investičním záměrům.

Hluk z automobilové dopravy na komunikacích uvnitř městské části zasahuje jejich okolí ekvivalentními hladinami akustického tlaku, které v denní době taktéž překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 60 dB (hluková pásma světle a tmavě červené barvy) a v noční době překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB (hluková pásma hnědé a oranžové barvy). Tímto hlukem jsou nejvíce zasažené obytné objekty situované v okolí ulic Ďáblická, Spořická, Šenovská, Na Štamberku, U Parkánu, Kostelecká, Hřenská a Kokořínská. Technické opatření formu instalace protihlukových stěn není v této oblasti technicky realizovatelné. Zde posudek navrhuje opatření, která už v Ďáblicích dávno máme, ale dle našich zkušeností nejsou dostatečně účinná. Jediným doposud nerealizovaným opatřením je položení tzv. tichého asfaltu, jehož účinnost je v delším časovém horizontu velice sporná. Nezbývá, než začít aktivně vyhledávat další odborníky z oblasti ochrany před hlukem a zahájit s nimi spolupráci. 

Dle informace od správce Ďáblické ulice (po mnoha našich žádostech, prosbách a urgencích) právě probíhá výběrové řízení na projektanta celkové rekonstrukce ulice, s předpokladem zahájení prací v druhé polovině roku 2019. Chceme být u tvorby projektu a na základě našich každodenních zkušeností ho připomínkovat nejen za účelem snížení hluku, ale i směrem ke zvýšení bezpečnosti a s důrazem na dostatek doprovodné zeleně. V tomto ohledu je také nutné brát v úvahu fakt, že druhá polovina roku 2019 je daleko a z pohledu pražských investic vzhledem k blížícím se komunálním volbám ještě o něco dál.

Celé znění posudku naleznete na ďáblickém webu v sekci Diskutovaná témata – Hluk v Ďáblicích

Hluku z dopravy se věnují i kolegové z OOOD.

Martin Tumpach

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *