Autovraky

Po několika intervencích u příslušných úřadů se podařilo přimět Správu služeb hl. m. Prahy, aby rozbitou bílou Škodovku, která po dlouhou dobu hyzdí veřejné prostranství a zbytečně zabírá parkovací místo ostatním řidičům na parkovišti v Hořínecké ulici, definovala jako autovrak. Zjevný autovrak dle novely zákona totiž vůbec být autovrakem nemusí.

 Dne 15. 9. 2015 byla Poslaneckou sněmovnou schválena velká novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích s účinností od 31. prosince 2015. Tato novela zákona o pozemních komunikacích významně změnila podmínky pro odstraňování vraků vozidel z pozemních komunikací.  Je zde uvedena nová definice autovraku: „ silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“. Zákonná definice vraku je nyní natolik přísná, že ji nesplňuje mnoho nepojízdných vozidel, i když dlouhodobě stojí na jednom místě. Jednoduše řečeno mohou být za vrak označena jenom ta vozidla, která jsou bez motoru, části karoserie nebo podvozku. Zrezivělé, na první pohled nepojízdné automobily nesplňují stávající definici vraku. Zároveň auto nemůže být odtaženo, pokud zjevně netvoří překážku silničního provozu. A to ani v případě, kdy je odstaveno v rozporu s dopravními předpisy. Nezáleží na tom, zda je na autě SPZ či nikoli.

K novele vedla zákonodárce judikatura soudů, která staví nedotknutelnost soukromého vlastnictví nad veřejný zájem. Je otázkou nakolik je tento postup správný či praktický.

K efektivnímu vyřešení situace je třeba v první řadě novelizovat zákon o pozemních komunikacích.

V současné době zajišťuje odstraňování vraků Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.

Poměrně přesně informuje o problematice např. iRozhlas.

Martin Tumpach

Článek z Ďáblického zpravodaje 02/2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *