Znovuotevření I. etapy ďáblické skládky

Martin Tumpach odpovídá na otázky Milady Stroblové

M. Stroblová : Pane Tumpachu    bezprostředně po veřejném projednání EIA jste poskytnul  občanům Ďáblic informace z jednání. Já Vám za to chci poděkovat.  Prosím přiblížíte nám ještě více toto důležité jednání? Můžete nám sdělit,  přibližně kolik  občanů přišlo podpořit naše zastupitele a přizvané odborníky  a zda občané byli svojí přítomností ,  jak se říká , co platní? My  občané neznalí zákonů projednávání  vlivu  navyšování skládky  na životní prostředí  Ďáblic netušíme, jak bude dál tento proces pokračovat. 

 M. Tumpach : Účast na veřejném projednání záměru „Skládka odpadů Ďáblice, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ byla minimálně ze začátku poměrně velká. Sešel se plný sál lidí, někteří s transparenty, byli přítomni novináři, zástupci různých spolků i zástupci okolních městských částí. Diskuze byla místy zdlouhavá (celé projednání trvalo přes pět hodin), takže účastníci postupně odcházeli.

Přítomni byli dva zástupci oznamovatele záměru  (provozovatele skládky) – společnosti FCC Česká republika, zpracovatelka dokumentace, najatá oznamovatelem –  Mgr. Kateřina Šulcová, analytik rizik a zpracovatelka zápachové části dokumentace (oba též za oznamovatele), dva zástupci Magistrátu hl. m. Prahy za proces EIA + posuzovatel dokumentace.

M. Stroblová :Kdo je posuzovatel dokumentace, jakou odbornost musí mít?

Posuzovatel dokumentace je zaměstnanec Magistrátu. Jeho jméno jsem si nestihl poznamenat. Do diskuze až na jednu krátkou výjimku nevstupoval. Jeho kvalifikaci neznám.

Za Magistrát ještě vystoupili zástupci oddělení ovzduší a vodohospodářského. Za MČ prezentoval  p. Votánek námitky zaslané MČ Ďáblice na Magistrát hl. m. Prahy a dále měl jménem MČ prezentaci Ing. Jakoubek, soudní znalec – stavař. Vystoupili i zástupci samospráv – Ďáblice, Březiněves, Zdiby a hl. m. Praha.

Do následné debaty se zapojilo dle mě  velmi konstruktivně kolem dvaceti občanů, kterým patří velký dík, že přišli podpořit argumenty proti znovuotevření skládky.

Posudek předložené dokumentace měl být Oddělením posuzování vlivů na životní prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zpracován do poloviny srpna.
Aktuálně ale Magistrát vrátil dokumentaci oznamovateli k přepracování
a celý proces EIA pojede od začátku. Tedy bychom měli mít možnost
uplatit připomínky i k přepracované dokumentaci. Vzhledem k aktuální situaci to lze považovat za dílčí úspěch všech, kteří se ať už jakkoli podíleli a podílejí na ukončení skládkování v Ďáblicích.

Na projednání několikrát padlo, že se nyní projednává pouze vliv záměru na životní prostředí. Otázka potřebnosti bude prý projednávána až v územním  řízení / žádosti o stavební povolení, kde budou Ďáblice a možná i Spolek pro Ďáblice (?) účastníky řízení. Tam by měly jít uplatnit i poznatky Ing. Jakoubka, že záměr nesplňuje závazné normy ČSN.

Posuzování EIA potřebnost dalšího skládkování vůbec neřeší. Podle mého názoru by potřebnost zohledňovat měli. Dle vyjádření zpracovatelky dokumentace (za souhlasu zástupců Magistrátu) bude řešení potřebnosti skládkování až předmětem  územním řízení /žádosti o stavební povolení, které bude následovat až po projednání EIA. Proces EIA probíhá dle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Předně upozorňuji na možnost, že veřejné projednání proběhnout nemusí. Nicméně věřím, že všichni uděláme maximum  proto, aby nové projednání proběhlo.

M. Stroblová: Děkuji za rozhovor.

komunalniekologie.cz: Končí provoz skládky Praha Ďáblice v roce 2019 nebo bude realizován plánovaný záměr na využití volné kapacity skládky?

Odkaz na informační systém EIA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *