Otevřený dopis šéfredaktorovi Ďáblického zpravodaje panu Alexandru Klimentovi

Jelikož je to přes tři měsíce, co jsem pana šéfredaktora oslovil a dosud nepřišla odpověď, táži se nyní i formou otevřeného dopisu.

Vážený pane šéfredaktore,

rád bych se dotázal na Váš názor na bod pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje čl. VII odst. 3.
„Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok s výjimkou názorových příspěvků zastupitelů. Zastupitelé mají právo na otištění svého názorového článku v aktuálním tištěném čísle ĎZ, pokud tomu nebrání vážné důvody. O výběru příspěvků ke zveřejnění rozhoduje redakce. V případě článku, na jehož zveřejnění není jednotný názor, rozhoduje redakce hlasováním.“ Lze Váš výklad tohoto bodu Pravidel chápat tak, že zastupitel má nárok na otištění názorového příspěvku, který Redakce může libovolně krátit či odsunout jeho vydání bez odsouhlasení autora?

Vyjádření redakce, otištěné u názorových příspěvků ve vydání Ďáblického zpravodaje z listopadu 2019

Podle mého názoru tento výklad otevírá prostor pro účelové vynechání kritických částí textu nebo ztrátu aktuálnosti sdělení (jak se dle mého mínění v obou případech již stalo v několika vydáních ĎZ). Smysl ustanovaní čl. VII odst 3. Pravidel vnímám především jako možnost zastupitele prezentovat i nepopulární názor bez zásahu Redakce. Pokud je tomu jinak, rád si nechám výklad pravidel erudovaně vysvětlit.

Ohledně Ďáblického zpravodaje je ještě víc věcí, které mne znepokojují.

Na červnovém zasedání zastupitelstva zmínil starosta Ing. Růžička v souvislosti s nepřesnou informací o zavření sběrného dvora do záznamu: „Přiznávám se, že jsem ve finále před podáním do tisku zasáhl. Přistoupil jsem k cenzuře, tato zpráva nebyla otištěna.“

Osobně bych raději na místo cenzury viděl vyjádření radnice s uvedením informací na pravou míru. Dle mého názoru jde o typický případ pro využití čl. VII, odst. 4, písm. a) Pravidel pro vydávání ĎZ. „Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla. „, který bývá v současné době spíše zneužíván ke snižování věrohodnosti oponentů.

Oslovil mě jeden z občanů Ďáblic, který měl údajně od starosty dostat dopis se sdělením, že jeho články nebudou do odvolání v Ďáblickém zpravodaji otiskovány. Další obyvatelka Ďáblic se na mne obrátila s tím, že svoje články zasílá do redakce a nejen, že nejsou otiskovány, ale není na jejich zaslání ze strany redakce vůbec reagováno.

V poslední době se až příliš často k současnému vedení kritické články do tištěného zpravodaje „nevejdou“ (např. reakce paní. Hrazimové na starostův komenář)

Na červnovém zasedání ZMČ jste zmiňoval dbaní na etiku obsahu Zpravodaje. Osobně mi přijde krajně neetické vydat redakcí upravený text bez odsouhlasení úprav autorem. Měl jsem za to, že autorizace textů je v prostředí tištěných periodik běžná. Rád bych znal Váš názor jako zkušeného odborníka v oblasti médií. Rovněž bych se v tomto ohledu rád zeptal, zda se dle Vašeho názoru vztahuje text v tiráži „Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit, případně nepřijmout k otištění.“ i na příspěvky zastupitelů MČ? 

Za případnou odpověď předem děkuji.

S pozdravem Martin Tumpach, zastupitel

3 komentáře u „Otevřený dopis šéfredaktorovi Ďáblického zpravodaje panu Alexandru Klimentovi“

 1. Dobrý den pane Tumpachu,
  děkuji za Váš otevřený dopis.

  Patrně jste mi ho opomněl poslat, našel jsem ho náhodou zde na webu po upozornění kolegů.
  Na můj vkus je příliš dlouhý, omlouvám se tedy, že nerozebírám Vaše podněty jeden po druhém.

  Vás dopis je pro mě v každém případě velmi poučný. Alespoň mě spolehlivě odradil od dalšího zapojení se do komunitního života v Ďáblicích – skládám k 31. 12. svou pozici (kterou jsem vykonával bez nároku na odměnu ve svém volném čase). A zároveň mi vylučovací metodou potvrdil, koho v příštích volbách nevolit.

  S pozdravem
  Alexandr Kliment

  P.S. Ptáte se mě na názor jako mediálního odborníka. Dovolím si tedy malou radu – buďte ve svých vyjádřeních stručnější. Vypomůžu si citátem Antoina de Saint-Exupéryho: „Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“

  1. Dobrý den,
   děkuji za reakci.
   Pro vysvětlení: Jelikož na Vás nemám přímý kontakt, posílal jsem dotaz dne 21. 8. 2019 na e-mailovou adresu uvedenou v tiráži Ďáblického zpravodaje pro komunikaci s redakcí (shodná s adresou sekretariátu starosty). Pokud k Vám jako k šéfredaktorovi dotaz nedorazil, lecos to o přístupu vedení radnice vypovídá. Bývalo dobrým zvykem konzultovat personální obsazení Redakce i Redakční rady se všemi zastupiteli. Pokud radní (všichni zvolení za STAN) zpětně oznámí, že jmenovali nového šéfredaktora a bez vysvětlení se dějí věci, o kterých píši ve svém dopise, nelze se divit, když tento přístup vyvolává určité pochybnosti. I tak děkuji za dosavadní odvedenou práci a zjevný přínos nové podoby zpravodaje.

   Martin Tumpach

 2. Otevřený dopis pánům Klimentovi, Tumpachovi a občanům Ďáblic.

  Před koncem uplynulého roku jsem si na těchto stránkách přečetla otevřený dopis pana bývalého místostarosty Tumpacha a následující odpovědi. Děkuji oběma pánům za pravdivý popis dění.
  Na jaře loňského roku mi nebyly v ĎZ otištěny dva texty. Po prázdninách jsem o tom napsala na adresu uvedenou v tiráži. Nedočkala jsem se odpovědi. Obrátila jsem se na pana Tumpacha. Jako místostarosta i jako zastupitel vždy písemně věcně reagoval, radil mi, pomohl. Neúspěch v komunikaci se „zpravodajem“ mě vedl k tomu, že jsem se připravila a vystoupila na prosincovém jednání zastupitelstva se čteným textem. Od pana Tumpacha se až cestou tohoto webu dozvídám, kam přicházejí články adresované zpravodaj@dablice.cz. Nemaje žádný kontakt na pana Klimenta, nevím, zda byl přítomen na VZZ, chci mu touto cestou sdělit, že můj názor na otiskování textů v DZ je v audiozáznamu v části volný mikrofon. Následně si můžete vyposlechnout i vyjádření pana starosty k tomuto tématu. Doporučuji i občanům si audiozáznam poslechnout. Omlouvám se panu Klimentovi, v něčem jsem se mýlila. Vyšla však najevo pravda. Mozaika informací se složila. Co dodat? Text z tiráže ĎZ : “ Vydavatel tj. Rada MČ Praha- Ďáblice si vyhrazuje příspěvky redakčně upravit, krátit, případně nepřijmout k otištění. “ Občané, je tu CENZURA. …..a já jsem psala jen o životním prostředí pro občany našich Ďáblic. Milada Stroblová 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *