Původní statek dolního pana Steyskala

V době okolo 10 let. Myslíte si, že se v městské části Praha – Ďáblice
nemůže stát, aby developer bez povšimnutí veřejnosti i volených zástupců
získal povolení k demolici dvou zachovalých historických staveb, statků v
památkové zóně. Přesně to se stalo, podařilo se to soukromé firmě. ACTON s.r.o. Šenovská 90/7, Ďáblice, 182 00 Praha 8, zapsána v katastru nemovitostí.

Tuto nemovitost vlastnil po generace pán Steyskal Martin, jako celek a 25.08.2017, se tato nemovitost zapsáním do katastru nemovitostí převedla, na výše uvedenou firmu. Vzápětí po převedení na současného majitele (pana
Kopeckého ) se začalo bourat! Mnoho let ve spodní části byl pouze prohnutý v jednom místě krov střechy, kde ze dne na den po převodu střecha spadla. Tím nastali další demoliční práce. Nedalo mi a musel jsem se informovat zda je vydán demoliční výměr. V mém cítění pro danou oblast, jsem kontaktoval i NPÚ

Národní památkový ústav, územní odborné, pracoviště v hlavním městě Praze. Po konzultaci se stavebním úřadem jsem byl zděšen! Bylo nahlášeno na stavebním odboru Prahy 8, pouze oprava střešní krytiny. NPÚ se v této věci začalo blíže zabývat, do té doby netušili, že v památkovém jádru zóny
probíhají úpravy a demolice objektů. Z toho pramení, že nebylo vydané
povolení! Po rozhovoru s pracovníkem oddělení specialistů, památkového
ústavu, mi bylo řečeno, že majiteli mohou udělit pokutu ve výši 50 000,- Kč.

Jak mě bylo oznámeno to není hlavním předmětem, ale mají zájem znát budoucí realizaci projektu majitele o dané budoucí stavbě. V té době nebylo ze strany majitele znám budoucí záměr s tímto pozemkem po likvidaci. Po celou dobu mě zajímalo zda tyto budovy statku a celá plocha zachová svou
konfiguraci urbanizace v daném prostoru starých Ďáblic, v rámci památky.
Cenné eklektické stodoly s půlkruhovým zdobně vyzděným větracím průduchem a slepými segmentovými arkádami jsou rovněž součástí čp.3, parcelní číslo 17/2, celé ztvárnění stodol je v lidové architektuře, cenný dochovaný úkaz hospodářských budov.

Horní části, bývalého teletníku, byla budova zrekonstruována na byty a ubytovnu. Je to stále v majetku Martina Steyskala. Zde byl možný citlivý zásah do rekonstrukce zachována řada důležitých architektonických prvků. Nechce se mi ani proto věřit, že o tom ani radnice neví! Osobně jsem o tom informoval starostu Ing. Růžičku Miloše, 17. 9. 2017! Byty místo stodol! Tento týden jsem byl seznámen od vyměřujících geometrů! V humoru na závěr: “ ďábel nemá kopyta a rohy! “ Veřejní funkcionáři v samosprávě, veřejné státní správě a úředníci, skutečně musí zastávat veřejnou funkci. Jak říká ústava, musejí konat v zájmu všech občanů, nikoliv v zájmu osobním. Jakmile nastává problém střetu zájmů, sahá se k takovým zákonům po celé České republice.

Ve výše uvedeným jsem poukazoval na celou řadu právních porušení. V mém nálezu kauzy, bych nově konstatoval: “ po telefonickém rozhovoru dne 17. 2. 2020, s úřadem Zenklova 1/35 Praha 8 Libeň, stavebním odborem územního rozvoje a výstavby, s paní referentkou Ing. Ryvorovou Janou. Která mě konstatovala, že na pozemek K.ú. parcelní číslo 1/2 Praha Ďáblice bylo vydáno rozhodnutí ze dne 18.10. 2018 povolení k odstranění budov v havarijním stavu. Z toho pramení, že povolení bylo vydáno zpětně, když byla provedená demolice objektů. Poškození objektů bylo zahájeno před dnem 25.08. 2017. Demolice probíhala bez povolení! Ve stejný den jsem se telefonicky kontaktoval NPÚ- Národní památkový ústav – územního odborného pracoviště, Na Perštýně 356/12 Praha 1 Staré Město.
Oddělení specialistů Ing. Josefa Bambase, konstatoval, že vydali k demolici,
která již probíhala zamítavé rozhodnutí. V průběhu kontaktoval ve spolupráci s Ing. arch . Kolářovou z MHMP OPP.

Upozornil bych, že byla porušena vyhláška o památkové zóně ( jádru staré Ďáblice ) 15/1991, Vyhláška o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Rád bych upozornil pana starostu Ing. Miloše Růžičku, radu a zastupitelstvo, městské části Praha – Ďáblice. Byl bych velice potěšen kdyby zastupovali místní občany, slušnou formou a neignorovat porušení vyhlášky, nebýt “ slepí “ ve veřejném prostoru. “ Mysleme dopředu “ pro další generace, nebuďme ignoranti a nenechme za sebou spálenou obec. Ale v tom našem myšlení nezapomeňme na naše kořeny, identitu v součinnosti s místem, odkud jsme a pocházíme. S tím návazně spolutvořené tradice. Co by se dalo obecně nazvat naším domovem. Okruh souvěrců, dům, v kterém žijeme, naše
obec a krajina.

Pozler Petr

O většině věcí, které tady jsou uvedeny jsem nebyl informován.

Starosta Ing. Růžička na 8. zasedání zastupitelstva dne 19. 2. 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *