Demolice U Spojů

Reakce ďáblického občana Milana Filipa na informace z 8. zasedání zastupitelstva MČ.

Zřejmě bydlím v jiném Šmoulově, jak tady tomu říká pan starosta „velmi vtipně“!. Bude nás tady zřejmě více takových překvapených. Mezi námi je i pan Hájek, z našeho domu č.p. 541, který Vás v této záležitosti osobně navstívil pana místostarostu Ing. Hrdličku. Jak pan místostarosta připomněl na zastupitelstvu.

Takže k věci, v pondělí 13.ledna se poprvé objevili v areálu firmy pracovníci firmy Švestka, aby se tu pustili do demolice objektů. Následně už od středy se začalo s demolici, jak můžete vidět na fotce z poloviny týdne, stále tu u vstupu na staveniště nebyla žádná informace o bourání. Vzhledem k tomu, že se začalo plechovými a zděnými garážemi táhnoucími se dozadu areálem, „nebylo“ zřejmě nutné nikomu nic v okolí oznamovat. Teprve v pátek odpoledne se u závory objevilo rozhodnutí o povolené demolici. Pokud se týká okolních bytovek č.p. 539,540 a 541 do dnešního dne tu nikdo na naše vchody nevyvěsil ani větu, to jen k prohlášením pana místostarosty na zastupitelstvu a také příslibu panu Hájkovi, který ho navštívil v této věci osobně.

O vlastní demolici objektu „Bývalé polygrafie“ nás informoval bývalý bezpečnostní technik areálu VegaComu v neděli večer v půl deváté, s tím že přislíbil investorovi, že obejde domy. Se slovy, že si máme přeparkovat z naší cesty stranou, která vede podle bývalého objektu, že se bude demolovat. Přiznám se, že jsem tam chtěl auto naschvál nechat. Nepředstavuji si tak informování dotčeného sousedního pozemku, o kterém místostarosta tak ohnivě hovořil se starostou na únorovém zastupitelstvu.

Támhle když městská policie ve spolupráci s firmou zajišťuje čištění ulic, všude visí dopředu několik dní informace a tady nic. Ale dobře, že jsem ho tam nenechal, spadl jim sloupek objektu na centrální přívod elektřiny a odstavil nás překvapivě od proudu. Utrpělo by moje auto, stálo původně hned vedle. Můžete mi povědět, tedy kdy nás měla firma o harmonogramu informovat, vždyť ani ve vašem Zpravodaji na konci roku nic nebylo a do dneška tady žádný papír od investora na vchodech nevisel??? I když to pan místostarosta panu Hájkovi taky zmínil, že se tady informace na vchodech
objeví.Ještě v létě se hovořilo o tom, že tu může být ve Šmoulově výzkumný
ústav a nikdo nic nevěděl. Ochranný plot stavby se objevil až po zbourání
polygrafie.

Ještě mě překvapila jedna věta pana starosty na Zastupitelstvu,
který jak se zdá, námi voliči pohrdá. Věřím, že se mu to ve volbách vrátí!
Každému podle jeho zásluh. Jde o vyjádření, že se narovná situace, kdy jsme
měli parkovat na cizím pozemku a že nic už léta nedelame. Tak v prvé řadě k
tomu uvedu, že uvnitř parkovali pouze ti, co měli dohodu a platili si za to.
Za druhé to bylo i několik lidí z okolí, nejen odsud z bytovek U Spojů. Za
třetí ostatní jsme parkovali do doby demolice buď na našich pozemcích nebo u okraje obslužné komunikace, což je běžné po celých starých Ďáblicích, žádná specialita. Tedy nic neoprávněného! Takže taková prohlášení na
zastupitelstvu beru spíše jako neúctu k voličům! Naopak problémy s
parkováním nám tady díky této výstavbě vyvstanou. Zvláště, když jsme se od stavbyvedoucího demoliční čety dozvěděli, že se to týká i obou příjezdových cest. Jsme tady U Spojů hrdí na ten zelený ostrůvek mezi zástavbou a bohužel to s ním nevypadá dobře, možná o část zeleně přijdeme.

Variant řešení je několik a co teprve najít shodu uvnitř jednotlivých SVJ a pak se nějak dohodnout všechny správy domů tady. Myslím osobně, že nás čekají krušné chvíle, alespoň to mohu říci k našemu SVJ v čísle popisném 541. Tolik jsem chtěl napsat k prohlášením na únorovém Zastupitelstvu.

S pozdravem
Milan Filip
provozovatel facebookové skupiny Ďáblice. eu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *