Otevřený dopis pana Prokeše redakci a redakční radě ĎZ

Vážená redakce, vážená redakční rado,

prosím o sdělení z jakého důvodu byla zveřejněna nepravdivá reakce pana
starosty na můj článek v posledním čísle zpravodaje s názvem Potopa Na Blatech.

reakce starosty v zářijovém zpravodaji

V pravidlech ĎZ je v bodě 4a:

Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém
mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné,
zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla.

O chybné, zavádějící nebo nepravdivé informace v tomto případě nešlo jelikož starosta se v odpovědi na anketní otázku v předešlém čísle ĎZ plně
ztotožňoval s odpovědí pana Dvořáka. To znamená, že odpověď je totožná! PanDvořák psal mimo jiné: „Osobně nevnímám tento problém pro Ďáblice jako problém zcela zásadní. Myslím, že se s tímto stavem do jisté míry budeme muset naučit žít.“

A já jsem reagoval: „Někteří zastupitelé včetně pana starosty se netajili názorem, že záplavy nejsou zásadní problém Ďáblic. Nesouhlasím s názorem, že se s tímto stavem musíme naučit žít!“

vyjádření radního Dvořáka k povodním v letním čísle zpravodje

Dle mého názoru tedy nevznikl důvod na článek reagovat.

vyjádření starosty do letního čísla zpravodaje

Dále starosta v příspěvku porušuji bod 4c pravidel pro vydávání zpravodaje,
který zní: Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je- li napadána jen jeho část, pak této části.

Konkrétně souvětí: „Řešení z jeho strany však vidím jinde než ve veřejném
hledání viny pouze u druhých a v osočování mých kolegů zastupitelů.“

Neuvádí na pravou míru, nedoplňuje, nezpřesňuje můj článek. Naopak je
nepřiměřené rozsahu napadaného sdělení! Nikoho jsem neosočoval, pouze jsem si dovolil nesouhlasit s názory pana Dvořáka a pana starosty!

Žádám proto o přezkoumání těchto závažných pochybení jak redakcí tak
redakční radou a veřejnou omluvu v následujícím vydání ĎZ.

Jelikož nemám kontakt na redakční radu, prosím o přeposlání mailu.

Děkuji.

S pozdravem


David Prokeš, DiS.

Reakce Redakční rady

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *