Co zdůraznit radním

text Věry Prokešové k záplavě ze srpna 2020

Po přečtení Ďáblického zpravodaje jsem jen zalapala po dechu, že je to vůbec možné mít takové vedení obce. Nedá se to srovnat z prvním polistopadovým starostou Ing. arch. Veselým, který ve stejné situaci rozlití vod po Ďáblicích objížděl místa a spolu s Ing. Kolářem se snažili vše průběžně řešit. Zcela na rovinu prohlásil, že naše oblast ,,Blat“ za Cínoveckou se začne řešit po dokončení odvodnění spodní části Ďáblic, oblasti ,,Chaloupek a historického jádra křížovníků“. Bohužel sám ze zdravotních důvodů odešel z tohoto Světa. Pak už se nezačala ani III. etapa odvodnění Ďáblic – retence s usazovací nádrží pod křížovnickým statkem a druhá velká retence v současném nájezdu na R8 Cínovecká ve směru na Prahu, dle zpracovaného projektu autorizovaného vodohospodáře Ing. Abraháma. Za vedení pí. Ševčíkové se vše začalo směřovat hlavně k nárůstu staveb a tudíž i osob z 2000 osob na plánovaných 5000 osob. Začala se řešit školka, škola, výstavba a hlavně projekty na další stavby.

Příchodem nového starosty Ing. Růžičky se pro MČ po stránce vodohospodářské situace ještě zhoršila. Vodohospodářský objekt pod Cínoveckou, který měl sloužit pro oblast za touto komunikací se od roku 1994 dodnes nepodařilo předal. Sliby a jen sliby… Stále více a rychleji sem přitéká voda. Přepad nepojme velké množství vody a ucpe se. Jaksi hoši zapomněli, že nejdříve před výstavbou nových celků je zapotřebí vyřešit infrastrukturu a nelze stále navyšovat množství vod, jak dešťových tak i splaškových. V posledním čísle pan starosta jasně dokázal se svým celoživotním přítelem Ing. Dvořákem jejich suverénní a arogantní přístup k dané problematice. Více je zajímá činnost, kde se mohou zviditelnit a hlavně nová výstavba, bez ohledu na obyvatele v dolní části Ďáblic. To není dobrá práce hospodářů – radních pro občany, školu, firmy na severu Ďáblic, církev, hasiče, Policii ČR ! Sami bydlí vysoko, jich se to asi netýká…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

My jsme tentokrát 14.8. byli proti živlu bezmocní. Bouřka byla dlouhá a přívalového deště moc. Voda se z jinak malého potůčku valila přes břeh do zahrad a nebylo už v našich silách cokoliv pro danou situaci udělat. Kalná hmota vod se za několik minut dostala i do domu. Zahltila se i splašková tlaková kanalizace. Museli jsme vypnout proud. Nikomu bych Vám to nepřála zažít. Jako noční bludičky zde vodu odčerpávali hasiči, vody bylo ale moc. Někde se zase voda vracela zpět na vyčerpané místo. Potmě s čelovkou na hlavách jsme se pak vydali vyklízet zatopené části domu. Pěkně postaru se zbavovat vody v domě. Není proud, není technika. Dodnes jsme se ještě nezbavili bahýnka na některých předmětech, vlhkost budeme muset vysušovat dlouho.

Co napsat na závěr? Zrušili se odborné komise – sami jsou nejchytřejší. Zpravodaj je chlubírna vedení MČ s minimálním místem pro opoziční zastupitele. Hlavně, že nám všem zvýšili poplatky z nemovitostí. Jsem zvědavá, jak to půjde dál a taky na další zpravodaj …

Věra Prokešová

Na Blatech 7

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *