Co učinil déšť u pramene Mratínského potoka

Seriál o Mratínském potoku  část 5

Letos 14. srpna  2020  jsme pod vrcholem Ládví, na jehož úbočí byla v dávné minulosti  založena komunita, jejíž život se rozvíjí do dnešních dnů, pocítili přívalový déšť  velké intenzity.  Už jsem v některém  ze svých textů psala, že pokud mi čas dovolí,  dokumentuji život v Ďáblicích fotograficky. Ukončila jsem svoji profesi restaurátorky uměleckých děl. Mám dost času, věnuji se této zálibě více. V restaurátorství nebylo možné přistoupit k staletí neopravovanému oltáři tak, že očistíme jen to, co je dostupné z podlahy, barvami opravíme  jen nám sympatická místa. Čistila jsem  oltáře od exkrementu holubů, ničila jsem červotoče, plísně. K mému životu patří, stavět se k realitě jako celku. Takto se snažím komplexně vidět život v Ďáblicích. Fotograficky dokumentuji i to, co není k pochlubení. Jde však o závažné dějinné události.

Eroze způsobená deštěm v srpnu 2020

Do týdne po dešti  jsem s fotoaparátem  šla polem mezi statkem a skládkou  dokumentovat, jakou škodu napáchal déšť na lánu velikosti okolo 85 hektarů ve svahu od rozvodí Labe a Vltavy. Publikuji  zde několik fotografií. Podobné deště proběhly i na jiných místech naší republiky. Shlédla jsem dokument, který natočil tým ČT „Nedej se.“ V tomto štábu je i pan Gasiorovič, který pře léty natáčel rozhovor v Ďáblicích o skládce. Dávám tu  link  Nedej se+.  Ve filmu jsou dokumentovány škody způsobené na polích i na nemovitostech.  Publikované fotografie Ďáblic jsou z místa, kde členové  Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, možná již ve 13. století  (jsem přesvědčena ve velké úctě k půdě a pokoře před Stvořitelem přírody ), obdělávali půdu, chovali dobytek.  Po druhé světové válce bylo pěstování plodin a chov dobytka směřovány novými cestami. Dnes  se však dozvídáme o neschopnosti orné půdy  zadržet vodu. Chybí humus z hnoje, lány jsou příliš velké, sucha střídají přívalové deště, humus je splavován do vodních toků. Zvolený směr – průmyslové zemědělství, se nyní  jeví ne zcela  dobrý.  Co je třeba neodkladně učinit?  O tom se hovoří, méně se koná.

Splavování ornice do rybníka Ohrada

Nemohu jinak, můj vztah  ke krajině, k obci Ďáblice, mě vede k tomu, že jako laik o problémech píši a fotografie nabízím k prohlídce, k zamyšlení. Se svými fotografiemi seznamuji ty, kteří s problémem mohou něco udělat. Na chyby upozorňuji  co nejmírnějším způsobem. Vnímá však,   že časem  je třeba se ozvat hlasitěji.

Snos ornice od cyklostezky k rybníku

Na jaře roku 2019 jsem do Ďáblického zpravodaje nabídla text, jehož součástí byla edukativní pasáž o tzv. agrolesnictví, které má napomoci erozi půdy zastavit. Zadržet vodu v krajině.  Čtenáři tohoto webu jej znají. To, že v Česku jsou příkladní zemědělci, kteří realizují agrolesnictví, se ví. O tom je rozhovor v Ekolistu.

Rybník Ohrada v srpnu 2020

K fotografiím ze srpna letošního roku přidávám fotografii Ohrady z roku 2008, kdy jsem poprvé  stav rybníka  dokumentovala.

Rybník Ohrada v r. 2008

Milada Stroblová, 26.10.2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *