Nárůst dopravy na Šenovské

Otevřený dopis zastupitelům Ďáblic a ďáblickým občanům

S rodinou bydlíme poblíž ulice Šenovské.  Sledujeme výstavbu nových obytných areálů u ulice Statkové. Občanů, kteří bydlí na Šenovské, se  dotkne  vše, co bude souviset se životem nových obyvatel lidí, kteří  se sem budou stěhovat. Soucítím s nimi.V bytovém komplexu  Areál Ďáblice (Doma je doma) má  přibýt asi 750 obyvatel. Územní plán tohoto místa však do budoucna  počítá se zastavěním obou stran ulice.  Celkem tu může bydlet až 1500 obyvatel. Ti  budou  za prací  odjíždět mimo Ďáblice. ( v obci za třicet let  nevznikly významnější pracovní příležitosti) Veškeré nákupy budou obyvatelé obstarávat  autem. (  v Ďáblicích po roce 1989 dokonce ubylo  ploch  pro prodej základních potřeb pro život) Spádovou základní školou pro Doma je doma má  být  škola Burešova ( za OC Ládví).  V Šenovské dojde  k enormnímu nárůstu dopravy.  Občané, kteří u této silnice v dávné minulosti stavěli svůj dům, neměli potuchy , jaký  provoz  bude před jejich domem  v budoucnosti. Možná by se někteří lidé ze Šenovské nejraději odstěhovali. Jejich nemovitost však  ztrácí hodnotu. Stane se neprodejnou.

 Pozor !            Jak vypadal plán rozvoje tohoto místa  cca do roku 2010?

Za starostky D. Ševčíkové jsem byla členkou komise životního prostředí pod  vedením Miloše Růžičky.  V té době probíhala  řada změn územního plánu. Změnami ÚP jsme  se oba důkladně zabývali. Přikládám fotografii  návrhu urbanistického řešení místa, o kterém píši. Odvedení dopravy ze Statkové bylo projektováno i  po polích  s vyústěním  na Ďáblickou do místa mezi stodolu statku RŘK a  Mratínským potokem. Snímek  z map  konceptu ÚP byl pořízen  v lednu 2009.  Na dalších mapách   od roku 2010 již tato komunikace zakreslena  není. Okolo roku 2010 muselo dojít k jejímu vymazání z plánu. Zmíněný  návrh komunikace Miloš Růžička určitě pamatuje a v archivu  úřadu se nachází.  Vznikající zástavba Doma je doma nemá charakter rozvolnění, který  je pro Ďáblice typický. Naopak zde dochází k navyšování bytových jednotek řadovou bytovou zástavbou a čtyřpodlažními domy. Na místě bývalých Spojů je nastartováno   nejhustější  osídlení  Ďáblic. Pro porovnání – v současnosti mají Ďáblice něco přes 3500 obyvatel.

Zástavba okolo Statkové  se může stát  vážným porušením  kvality prostředí pro zdravý život.   Spolek pro Ďáblice se pokusil  na projektovanou zástavbu v roce 2019  reagovat a ovlivnit ji. Velmi doporučuji, abyste si  vy občané, kteří bydlíte na Šenovské,  texty přečetli. (  web : spolek pro dablice)

Budou výstavbou dotčení starousedlíci s panem Růžičkou,  Hrdličkou a Dvořákem a hledat alespoň částečnou  nápravu  neharmonického stavu?

19.5.2021                                                                                                                                  Milada Stroblová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *