Retenční nádrže, poldry v Ďáblicích

renetční nádrž Na Blatech

seriál Mratínský potok

část 17

V  Ďáblickém zpravodaji se v lednu roku 2022 v článku o odvodnění objevilo slov poldr a retenční nádrž. Já sama jsem teprve asi před třemi roky, kdy mě Věra Prokešová bývalá zastupitelka a předsedkyně komise životního prostředí přivedla k ďáblickému poldru neboli retenční nádrži pochopila, o co jde.

Co uvádí wikipedie : Suchý poldr nebo také suchá ochranná nádrž či suchá retenční nádrž je vodní dílo sloužící protipovodňové ochraně. Ač jde o vodní dílo, je označení suchý u poldru namístě. Po většinu času v něm totiž žádná voda není. Tou se naplní až v momentě, kdy hrozí, že se vylije z břehů přilehlý vodní tok. Poldr tak může i zcela zabránit povodni. Voda se jednoduše rozlije v něm, tedy na místě, kde nemůže napáchat žádnou škodu. Například mimo zastavěná území. Výpusť poldru bývá nastavena tak, aby vodní dílo opouštěl po nějaký čas takzvaný neškodný průtok. Tímto způsobem je možné i zadržet vodu v krajině a jde o nejlepší přirozenou ochranu před suchem i povodněmi.

Jak vznikla první retenční nádrž v Ďáblicích? Když část Ďáblic za Cínoveckou zvaná Na Blatech začala měnit svoji podobu díky výstavbě domů podél Mratínském potoka, při řešení odvodnění komunikací se místní obyvatelé zastupitelé pod Věřiným vedením zasadili o to, aby byl ve svažité části podchycen tok dešťové vody v retenční nádrži. Vznikla v  zadní části Blat na hranici katastru pod svahem, kde se v jeho horní části nachází travnatá plocha se stromy a pod ní jsou dnes nové domy. Za Ďáblice tu na stavbu vybavenosti dohlížel místostarosta Martin Tumpach. Povedlo se. V září po přívalovém dešti v srpnu 2020 jsem k retenční nádrži znovu zavítala. Oslovila jsem i skupinku obyvatel, kteří před domem v blízkosti nádrže u stolečku popíjeli vínko. „Měli jste tu problém, když 14. srpna obrovsky lilo?“ Zněla moje otázka. Dostalo se mi krátké odpovědi. „ Nee, dobrý.“ Za rok v létě jsem zde fotograficky zaznamenala osázení břehu okrasnými keři. To vše je pro mě radost. Dobré dílo z dobré spolupráce. Dílo blízké přírodě. ( tento výraz budu nadále používat a budu rozlišovat od dílo přírodě vzdálené)

V Ďáblicích vznikla ještě další retenční nádrž. Na kraji ulice Statkové započala před lety výstavba firmou Spiritex. V tu dobu již platil zákon nařizující, aby voda ze zpevněných ploch byla zadržena a regulovaně odpouštěna. Nádrž se nachází pod nejníže položeným domem na hraně svahu do ulice Šenovské. Developer špatně vybral dodavatele silničního povrchu. Co je známo. – Silnice okolo domů nemohly být zkolaudovány. Laik pozná, že jsou špatně spádované. „Korunou“ odvodnění této lokality je retenční nádrž. Díky nedokončenému spádování dešťová voda retenční nádrž míjí a při přívalovém dešti v srpnu 2020 se voda valila po svahu na Šenovskou. V době bouřek je nás v obci několik, kdo vybíháme do deště a přesvědčujeme se, kudy se proudy vody valí. Byla jsem u retenční nádrže několikrát. Co se změnilo? Přibyla poškozená krycí mříž, nedávno jsem spatřila zde vyhozený velký „ snop“ umělohmotných hadic. Víc nic. Tato stavba odvodnění se zatím nezdařila. Kdo nádrž dokončí tak, aby sloužila? Developer prý zmizel.

O dalších místech, kde se v  Ďáblicích zadržuje voda, budu psát v dalších dílech.

14.února 2022 Milada Stroblová

Podzemní retence lokality „Evergreen“

včetně dešťových svodů, které odvodňují ulice a přilehlé pozemky Heřmanická, Jiříkovská a Křižanská.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *