Třídění odpadu

Umístění stanovišť kontejnerů ma tříděný odpad

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Recyklace není nic moc ekologického. Recyklace nechrání životní prostředí, ale přispívá k menší míře jeho poškozování. Dokáže částečně nahradit některé materiálové zdroje. Recyklace je technologický proces, z velké míry závislý na ekonomice, kterým je možné vytvořit opět materiál přibližně stejné kvality. Každý Čech vytřídí v průměru 44,8 kg odpadu za rok, což je nezanedbatelné množství. Sběr odpadu probíhá v Ďáblicích ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…). Těší mě, že je o třídění odpadu stále větší zájem a rádi bychom vám všem ekologicky zodpovědným možnosti třídění co nejvíce zjednodušili.

V Ďáblicích máme rovnoměrně rozprostřeno 17 stanovišť nádob na třídění odpadu. Nádoby na papír jsou vyváženy (dle vytíženosti konkrétní lokality) 2x – 3x týdně, nádoby na plasty 2x – 4x týdně, nádoby na nápojové kartony 1x týdně, nádoby na sklo 1x za čtyři měsíce a nádoby na kov 1x za 6 měsíců a nově i na podnět zástupce městské části. Vývoz nádob zajišťuje v Ďáblicích hl. m. Praha, prostřednictvím společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Na naši žádost byla navýšena frekvence svozů u nádob v ulicích Ďáblická, Na Blatech, Na Terase, U Prefy, Šenovská a na Koníčkově náměstí. Také přibyly nádoby na kovový odpad do ulic Květnová, K Náměstí a Kostelecká. Pro rok 2018 plánujeme plošnou rekonstrukci stanovišť, včetně estetických a zároveň praktických ohrádek pro nádoby.

Rozvrh platný k r. 2021

Přeplněnost některých nádob často nezpůsobuje nedostatečná frekvence vývozu, ale nezodpovědný přístup některých lidí. Papírový a plastový odpad je třeba důkladně sešlápnout. Například do malého kontejneru o objemu 110 litrů se dle průzkumu společnosti Ekokom vejde asi 31 nesešlápnutých dvoulitrových lahví – polovina kapacity zůstane nevyužita. Když se lahve sešlápnou, vejde se jich tam 138. Stejně tak když budete do kontejneru na papír vyhazovat lepenkovou krabici od vysavače, je potřeba ji rozložit, aby nezaplnila celý kontejner jen pro sebe. Bohužel i někteří živnostníci zneužívají nádob na tříděný odpad, určených pro domácnosti i přesto, že jim od orgánu životního prostředí hrozí pokuta až 300 000 Kč (§ 66 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech).

Dalším z nešvarů využívání stanovišť nádob na tříděný odpad je zanechávání odpadu mimo nádoby a vandalismus. I když si s nepořádkem kolem nádob umíme poměrně poradit rychle (většinou na váš podnět – a děkujeme za ně), nepůsobí takový nepořádek příliš hezky a může lákat hlodavce nebo ho vítr může rozfoukat po velké ploše. Každoročně se nádoby stávají terčem vandalů. Ať už jde o poškození rozbitím nebo zapálením. Cena jednoho kontejneru se dle typu pohybuje až kolem dvaceti tisíc korun a jeho zničení je tak již trestným činem. V případě zapálení může jít i o obecné ohrožení.

Třiďme odpad a stejně zodpovědně jako k využívání druhotných surovin přistupujme i k veřejnému prostoru. Prostředí v Ďáblicích nevytvářejí jen zákony a nařízení, radnice nebo svozové firmy a pracovníci úklidu, vytváříme ho i my všichni, kteří tu žijeme.

Více informací naleznete například na webových stránkách Ekokomu, Třídění odpadu nebo na ďáblickém webu.

Ďáblický zpravodaj 01/2021

Jak třídit kov v Ďáblicích?

Od ledna 2017 můžete v ďáblických ulicích využívat kontejner určený na kovový odpad a ušetřit si tak případnou cestu do sběrného dvora či místo ve své popelnici na směsný odpad. Pro snazší třídění kovového odpadu Vám přinášíme základní informace, jaký odpad je možné do této popelnice vyhodit.

Do stříbrné popelnice na kov patří plechovky od potravin a krmení pro kočky a psy, nápojové plechovky, nádoby od kosmetiky, hliníková a kovová víčka (např. od jogurtů) a ostatní kovové obaly (např. tuby).

Nepatří sem však obaly znečištěné chemickými látkami (např. od barev), nádoby se zbytky potravin nebo nádoby pod tlakem (obaly od deodorantů aopd.).

Při recyklaci železného šrotu se celkově ušetří až 75 % energie, 90 % primárních zdrojů a 40 % vody. Tříděním kovů dále přispíváte ke snížení znečištění vzduchu o 86 % a snížení znečištění vody o 76 % a v neposlední řadě šetříte vlastní náklady na provoz domácnosti.

Martin Tumpach

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *