Postřehy ze 17. zasedání zastupitelstva městské části

Ze zasedání je pořizován zápis a zvukový záznam

Předsedající radní Dvořák zahájil zasedání a nechal hlasovat o jeho programu, který byl schválen všemi přítomnými hlasy. Dále byl všemi hlasy formálně schválen zápis z předchozího zasedání.

V rámci volného mikrofonu z občanů vystoupili: paní Stroblová, manželé Ševidovi, paní Rosenhoferová s dcerou, pan František Michek. Paní Stroblová seznámila zastupitele s dopravní problematikou Ďáblic a jejími riziky. Paní Rosenhoferová upozornila na nevhodné dopravní retadéry u kruhového objezdu, které dělají při průjezdu vozidel nepřiměřený hluk.

Pan Ševid upozornil na problematický dopravní provoz v Šenovské ulici, mimo jiné i ve spojení s dopravní obsluhou stavby ve Statkové. Reagoval starosta Růžička, že nechá prověřit „jak je udělaná organizace stavby“, dále že „povrch vozovky v Šenovské je příliš tenký“ a že se „bude dál ptát“. Dále zmínil, že „si nemyslí, že je dobře rušení malých městských částí, ale že mají omezené pravomoce„. Také že „sklízíme chyby z minula“ , že „jediná cesta je to postupně dlouhodobě zlepšovat“ a že „je to jak v té písničce pane prezidente, potřeboval bych svačinu, co s tím uděláte“. Místostarosta Hrdlička uvedl, že předmětnou ulici procházel a nahlásil na Technickou správu komunikací osm závad. Dále přislíbil instalaci radaru, který umí číst poznávací značky.

Pan Michek velmi explicitně upozornil na zvýšení daně z nemovitosti, odhlasované zastupiteli za STAN, kde mu v reakci bylo radními vyhrožováno podáním trestního oznámení a konstatováno že „každý někdy něco nepochopí a vám se to určitě stává taky. Osobně tento přístup radních vůči občanům považuji za velmi nevhodný.

Třetím bodem jednání bylo Úplatné nabytí části pozemků (část pole za fotbalovým hřištěm v prodloužení Kokořínské ulice) za celkovou konečnou kupní cenu ve výši 24,541.980,- Kč. Pan Křížek se v připomínkách občanů dotázal, jaké plány má MČ s předmětným pozemkem do budoucna. Podle starosty „je zcela běžné, že při zvažování nabývání majetku se různé skupiny snaží získat výhodu pro sebe“(?), „někteří se snaží vývoj směřovat jiným směrem“(?), MČ „postupovala maximálně transparentně“, je třeba se „držet územního plánu“, „je v zájmu MČ získat vliv na rozvojová území“ a „netroufá si říct, jak se bude oblast vyvíjet“. Dále starosta na můj doplňující dotaz uvedl, že se „dlouhodobě věnuje urbanismu a má spousty vizí“ (což mě příliš neuklidnilo, ba naopak) a že „má řadu vizí, co se týče tohoto území, je to dlouhý proces, bude to společné dílo to je proces, který bude nastartován a všichni budou mít možnost se k tomu vyjádřit a otvírá prostor k tomu se vyjádřit co s tím pozemkem“. Zastupitel Rexa se hlasování zdržel, všichni ostatní byli pro. Souvisejícím bodem bylo hlasování o Kupní smlouvě se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě, kde byli všichni zastupitelé pro.

Pátým bodem jednání bylo Výběrové řízení – „Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích“, tedy výběr dodavatele na stavbu nového domu u Akcízu. Všichni zastupitelé byli pro.

Šestým bodem bylo schválení Rozpočtové opatření č.5/2021, kde se zástupci OOOD a Volby 2010 tradičně hlasování zdrželi, protože nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Zastupitelé za STAN byli pro.

Sedmým bodem jednání byly informace radních a zastupitelů. Místostarosta informoval o vznikající studii lávky přes Cínoveckou ul. V prodloužení ulice K Lomu, výstavbě nového pavilonu v zahradě ZŠ a projektech přihlášených do participativního rozpočtu.

V závěrečné diskuzi otevřel zastupitel Rexa problematiku hluku v Ďáblicích. Dle vyjádření radních o této věci aktuálně jednají s hl. m. Prahou.

V 19:40 jednání zastupitelstva skončilo.

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *