Budou komunální volby

Když se stane, že starosta řídí obec dvanáctým rokem, jako je tomu v Ďáblicích, dalo by se čekat, že  při navýšení daně z nemovitosti bude základní péče o obec  perfektní. Před volbami se skládají účty.  V sobotu 28. srpna jsem vyfotila místa, která dokladují, že vedení obce nedokáže dobře monitorovat nedostatky, nedokáže zaměstnat potřebný počet pracovníků na úklid chodníků a na péči o květiny  v květináčích do ulic Ďáblic pořízených. Ďáblická ulice  –  páteřní ulice, která je výlohou obce, je ostudou….  Pan starosta Růžička v minulém zpravodaji hned na úvod  nabídnul koláž svých    fotografií několika pěkných ďáblických míst…. 

K odvodnění  Ďáblic v několika zpravodajích bych chtěla sdělit následující. Občané zde byli  seznamováni s novou podobou odvodnění obce, která byla vložena do Metropolitního plánu. Kolik občanů mapám porozumělo?  Jsou tu zakresleny i poldry umístěné v nejnižších místech obce při Mratínském potoku. Nahlédněme na problém s odvodněním malé části obce, kde vznikají potíže i při nevelké bouřce. Dešťová voda od hvězdárny stéká po svazích na ulici Hřenskou, točí se do Kučerové a teče též po polích k zástavbě v ulici K náměstí. Občané zde bydlící si tu v minulosti proti zaplavení  sami vykopali ochrannou strouhu a udělali val. Řidič, který v bouřce jede autem z Ďáblické obloukem ulice Hřenské,  je před odbočkou do Kučerové v nejnižším místě silnice  oslepen vlnou špinavé vody, která se zde hromadí. O tomto místě jsem hovořila na radě zastupitelstva, kam jsem byla pozvána po přívalovém dešti v roce 2020… Letos jsem si vyžádala osobní rozhovor s panem místostarostou Hrdličkou na téma práce s dešťovkou nad obcí.  Hovořila jsme o zachycení vody v místech, kde spadne a to nad detailními mapami, které jsem přinesla. Problém se záplavou místa na Hřenské plánované  poldry nevyřeší…

Snad nové zastupitelstvo bude výkonnější i ve věci odstranění uvedených  a podobných nedostatků. Přeji si, aby se neopakovalo to, co jsem po čtyři roky  vídala.  Kdykoli jsem šla na veřejné zasedání zastupitelstva, pozorovala jsem, že většina zastupitelů za STAN nepodává k projednávaným bodům žádné náměty. Jen hlasují. Audio záznamy průběhu Veřejných zasedání zastupitelstva to dokládají. V záznamech uslyšíte připomínky převážně jen pěti občanů opozice.

Vysvětlivky:  Poldr je vybagrovaná plošší jáma ( jako třeba pro rybník) umístěná tak, že při přívalovém dešti zachytí vodu z okolí. Něco jako pootevřené stavidlo v hrázi poldru postupně vodu odpouští.

Fotografie:  křižovatka  Hřenská , Kučerové  – skončil přívalový déšť 14.srpna 2020, voda ze svahů se stále vylila

Milada Stroblová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *