K diskuzi nad vydáváním Ďáblického zpravodaje

Dle Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje vydává MČ zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům MČ objektivní, vyvážené a nestranné informace související s výkonem místní státní správy, plněním úkolů samosprávy a jí zřízenými orgány, informace týkající se společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění v Ďáblicích a jeho okolí. Vydavatel poskytuje přiměřený prostor pro prezentaci názorů všech zvolených představitelů obce a pro výměnu názorů občanů.

Vydavatel [čti radní] může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla.V praxi to funguje tak, že připravený zpravodaj putuje ke kontrole radním a na základě jejich připomínek je někdy dodatečně upravován. Následně starosta dodává svůj text, který obvykle reflektuje zbytek obsahu zpravodaje.

Dále existuje Redakční rada, volená zastupitelstvem, která posuzuje podobu jednotlivých čísel ĎZ, ale nezasahuje do jejich přípravy. Má lichý počet členů, minimálně 3. V současné době je v Redakční radě p. Štuka (zvolený za koalici), p. Veselý (zástupce občanů) a redakční radu opustila pí. Schmiedová (zvolena za opozici). Analogicky bych předpokládal, že doplnění Redakční rady bude někým z opozice a přijde mi velká škoda, že u návrhu opozičního kandidáta se pět zastupitelů za STAN vyslovilo proti a stejný počet se zdržel, a proto návrh nebyl přijat.

Ďáblickému zpravodaji tak přeji do roku 2019 funkční a vyváženou Redakční radu, spokojené čtenáře, pestrou a konstruktivní diskuzi a redaktory s takovým prostorem k tvorbě, jaký potřebují. Protože moje přání do nového roku nebylo v prosincovém vydání otištěno, přeji dodatečně i všem čtenářům zpravodaje do nadcházejícího roku hlavně zdraví, mnoho radosti a spokojenosti a sílu s lehkostí čelit všem starostem. Nenechte si nikým a ničím brát dobrou náladu. Ať vaše kroky v novém roce vedou jen po těch cestách, které vás bezpečně dovedou k vysněným cílům…

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *