Věřino stromořadí

Stromy v roce 2021

Seriál Mratínský potok, část 13

Byl říjnový podvečer. Šla jsem ulicí Kokořínskou. Pohlédla jsem do dáli a  uviděla horizont ďáblické krajiny. Cesta nad Skřivánčí, cesta do Zdib je odtud vidět v uzoučkém průhledu mezi domy. Obraz to byl čarovný. V nastávajícím šeru bylo vidět horizont, pole a stromy při cestě, jako černá plocha v kontrastu s oranžově modrošedou oblohou. Slunce zapadalo. Krásný záběr na Věřino stromořadí. Už několik let ho tak nazývám.  Od hájku na konci ulice  Statkové je vysázeno stromořadí různých listnatých stromů.  Informaci o výsadbě stromů  jsem chtěla pojmout jako můj rozhovor s Věrou Prokešovou. Nedařilo  se mi to.  To v jak nezapomenutelném obrazu se mi ten večer část stromořadí vyjevila, mě přivedlo k počítači a vzniká tak další díl seriálu o Mratínském potoku.

Horizon nad Skrivanci od plotu skladky

Po revoluci 1989 byl starostou  Ďáblic pan architekt  Jiří Veselý. Když začal poznávat celou naši městskou část, vstoupil do části Blata. Tehdy začala jeho spolupráce s Věrou. Její rodina žije na Blatech  už v páté generaci. Dědeček Věry zde pěstoval květiny, které  ženy z rodiny prodávaly u ďáblického kubistického hřbitova. Věra velmi dobře znala problémy  zdejší části Ďáblic. Zrodila se, jak Věra vzpomíná spolupráce, která nesla ovoce a oboustrannou radost. Věra se stala předsedkyní komise životního prostředí Ďáblic.  Okolo Věry se seskupilo několik občanů a všichni doslova hýřili nápady, jak zlepšit ďáblický život.  S panem starostou šla spolupráce jako na drátku.  V té době vzniknul nápad vysázet podél cesty ke skládce stromy. S minimálními  náklady byly pořízeny malé doubky, které členové komise vysadili. Co se však nestalo. Při orbě lánu na Skřivánčí traktorista nevnímal  přirozený porost keřů okolo lánu a doubky rovněž.  Vše skončilo pod radlicí. Když to členové komise zjistili, nemohli jinak, udělali na radnici poplach. Tehdy Ďáblice měly zaměstnankyni inženýrku Králíkovou starající se o životní prostředí. Paní inženýrka konala.  Jednoho dne v místech po doubcích bylo vysazeno nové stromořadí.  To stále provází naše kroky, když se vypravíme cestou do Zdib.

Stromoradi v roce 2008

Tento můj zápis je  i připomenutím  spolupráce komise životního prostředí a radnice zastoupené panem  Veselým a paní Králíkovou.  Věra Prokešová vedla komisi i v období starostky paní Ševčíkové. Spolupráce skončila jejím odvoláním a výměnou za pana Růžičku dnešního starostu.  Já nemohu jinak a musím znovu v paměti občanů obnovit informaci, že již tři roky komisi životního prostředí současná  Rada obce nepotřebuje. Jak říká pan starosta:  „Děláme to jinak.“

Velikost stromku v roce 2008

Stromořadí blízko  hranice  rozvodí Labe  Vltava tvoří pro mě přírodní a malebný rámec lánu, kde z hloubi země tryská nespočet pramínků, které se spojují v Ohradě. Zde vzniká Mratínský potok.

Stromy v roce 2020

Vyjadřuji poděkování všem, které jsem zmínila  i  všem členům komise životního prostředí  doby před čtvrt stoletím za jejich práci a SPLUPRÁCI.

Vera u Mratinskeho potoka na jare 2021

V podvečer, kdy jsem tento text napsala,  mi dcera připomněla, že je 8.řijna  den, kdy Věry slaví svátek.

8. října 2021

                                              Milada Stroblová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *