Názory zastupitelů na neotištění textu v ĎZ

Všem zastupitelům jsem jednotlivě položil otázku zda podle jejich názoru došlo neotištěním mého článku v Ďáblickém zpravodaji k porušení čl. VII, odst. 3 Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje. Z 14ti oslovených reagovalo pět.

Bojím se, že pro objektivní posouzení celé záležitosti nemám dostatek
informací a ani vůli je vyhledávat, neb to celé nepovažuji za téma hodné obětování mého času. Ale nezávidím ani tomu, kdo má času tolik, že je ochoten se v tomto takto patlat.
Tomáš Dvořák

Myslím si, že takové články (a především o takové délce) do Zpravodaje
nepatří.
Simona Dvořáková

Podobné komentáře o průběhu zasedání ZMČ na stránky Zpravodaje nepatří. Jsou to přeci veřejná zasedání, každý tam může přijít, seznámit se se závěry a usneseními, každý si může poté pustit nahrávku. A toto platí pro všechny zastupitele, abyste si nemyslel, že se jedná pouze o Vás. A Váš příspěvek měl být zveřejněn na webových stránkách MČ, což jak vidím nyní se stalo. Jan Hrdlička

Podle mě dle čl. 3 mají zastupitelé právní nárok na otištění svého
názorového článku v aktuálním tištěném čísle ĎZ.
Tj. dle mého názoru došlo k porušení Pravidel pro vydávání ĎZ.
Marek Pěkný

Domnívám se, že zveřejnění nebránily vážné důvody, a proto měl být zveřejněn!
§ 11a Doplňující informace
(1) Dotčený člen zastupitelstva územního samosprávného celku může požadovat
na vydavateli uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel periodického
tisku územního samosprávného celku
a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců ode dne doručení tohoto
sdělení vydavateli,
b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u
periodického tisku územního samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců ode
dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán, nebo
c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to, že
vydavatel mu neposkytl přiměřený prostor podle § 4a.
Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit v periodickém tisku
územního samosprávného celku, ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl přiměřený
prostor sdělení podle § 4a.
David Prokeš

Povinnost uverejnit clanok/nazor zastupitela nevychadza len z nasich
pravidiel, ale aj z tiskoveho zakona z ktoreho nase pravidla vychadzaju.
Pozri si:
§ 4a,
Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku
Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen
poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a
poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto
územního samosprávného celku.
§11a
Doplňující informace
(1) Dotčený člen zastupitelstva územního samosprávného celku může požadovat
na vydavateli uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel periodického
tisku územního samosprávného celku
a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců ode dne doručení tohoto
sdělení vydavateli,
b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u
periodického tisku územního samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců
ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán, nebo
c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to,
že vydavatel mu neposkytl přiměřený prostor podle § 4a.
Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit v periodickém tisku
územního samosprávného celku, ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl
přiměřený prostor sdělení podle § 4a.
(2) Člen zastupitelstva územního samosprávného celku, na jehož žádost byla
vydavatelem uveřejněna doplňující informace podle tohoto zákona, nemůže
požadovat uveřejnění další doplňující informace k této doplňující informaci.
§15a
(2) Žádost o uveřejnění doplňující informace musí být vydavateli doručena
nejpozději do 3 měsíců
a) od marného uplynutí lhůty podle § 11a odst. 1 písm. a),
b) ode dne, kdy mělo být sdělení podle § 4a uveřejněno v nejbližším
následujícím vydání periodického tisku územního samosprávného celku, který
není vydán ve lhůtě 3 měsíců, nebo
c) ode dne, kdy sdělení podle § 4a v periodickém tisku územního
samosprávného celku bylo uveřejněno, ale člen zastupitelstva má za to, že
mu vydavatel neposkytl přiměřený prostor podle § 4a,
jinak právo na uveřejnění doplňující informace zaniká.
Radimír Rexa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *