Postřehy z 9. zasedání Zastupitelstva MČ

konaného dne 27. 4. 2020

Ze zasedání je pořizován zvukový záznam.

Jedno z opatření proti šíření koronaviru byly rozestupy mezi zastupiteli.

V 17:07 zahajuje starosta Růžička zasedání a jednotlivě se táže všech zastupitelů, zda na sobě nepociťují příznaky nákazy koronavirem. Prostor pro veřejnost je vyhrazen ve foyer sálu, kam je přenášen zvukový záznam ze zasedání. Jelikož je omluvena zastupitelka Dvořáková (jeden ze tří ověřovatelů zápisu) je jako ověřovatel zvolen zastupitel Klímek. Starosta před hlasováním programu zasedání zařadil do programu ještě dva další body. Program byl většinou, zvolenou za STAN odhlasován v upravené podobě. Následovala formální kontrola zápisu z minulého zasedání. V rámci volného mikrofonu nikdo nevystoupil.

V nově přidaném bodu zasedání „Koronakrize“ starosta s místostarostou Hrdličkou seznámili přítomné s kroky, které podnikla MČ Ďáblice a s opatřeními, které přijala v souvislosti s koronavirem. Dále seznámili přítomné se zásobami ochranných prostředků, které má MČ Ďáblice k dispozici a informovali, jakým způsobem se tyto prostředky distribuují občanům Ďáblic. Zástupce ředitele ZŠ pan Mgr. David Pařík a zástupkyně ředitele pro MŠ paní Věra Dusová informovali o situaci v ZŠ a MŠ a připravenosti na znovuotevření zařízení pro žáky a děti. Ve vystoupení starosty nemohu souhlasit se směrem prezentovaného posunu faktů. Namísto starostova „posunu faktů směrem dolů“ bych preferoval směr k občanům.

Dalším bodem bylo schválení účetní závěrky MČ za rok 2019. Dotázal jsem se, z jakého důvodu bylo na rozvoj obce čerpáno pouze 14,39 % a na městskou infrastrukturu pouze 27,77 % plánovaného rozpočtu. Místostarosta Hrdlička reagoval ve smyslu, že se tím podařilo ušetřit finanční prostředky. Bohužel tím bylo upouštěno mimo jiné i od záměru vkusného zakrytí barevných kontejnerům tříděný odpad. U následného hlasování byli přítomní zastupitelé zvolení za STAN pro, Volba 2010 a OOOD se stejně jako u ostatních bodů zasedání zastupitelstva, projednávaných Finančním výborem (Učetní závěrka ZŠ a MŠ, Rozpočtová opatření č. 2 a 3) hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít ve Finančním výboru své zástupce.

Následujícím bodem byla Peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice, za výkon funkce členů výborů ZMČ Praha-Ďáblice a komisí RMČ Praha-Ďáblice a v dalších orgánech MČ Praha-Ďáblice v roce 2020. Hlasování jsem se zdržel z důvodu pozdě zaslaných podkladů. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

Další dva body jednání byly informace o zahájení výběrových řízení na dodavatele stavebních prací projektů Výstavba bytového domu Akcíz a Rekonstrukce [starého] obecního domu Ke Kinu. Dle předem zaslaných podkladů měli zastupitelé o výběrových řízeních hlasovat. Nakonec „stačilo jen“ vzít na vědomí.

informacích radních a zastupitelů informoval místostarosta Hrdlička o investičních akcích v MŠ (rekonstrukce venkovního WC, rekonstrukce podlahy 1. pavilonu, úpravy dopadových ploch na venkovních prvcích…), výsadbě stromů v Ďáblicích a stavu záměru protihlukových opatření (proběhlo jednání 12. 3. – bude zpracována nabídka na provedení studie protihlukových stěn).

Zasedání ďáblického ZMČ se bohužel začínají stylem diskuze stávat taková „Babišovská“. Viz např. místostarosta Hrdlička „Mě celkem jako popíchnul ten e-mail pana Ing. Tumpacha, který za celkem oprávněný komentář, že nedostal podklady k ňákému bodu už tam zase vylejval ty svoje výplody…

Ilustrace pocitů autora tohoto článku při zasedání ZMČ

Zasedání skončilo krátce před osmou hodinou večerní.

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *