Odkaz Rytířského řádu s červenou hvězdou zavazuje

Seriál Mratínský potok, Část 15

Vjezd do statku

Ve patnáctém dílu seriálu o Mratínském potoku  stále zůstávám v Ďáblicích. Je toho mnoho, co se tu za posledních 32 let událo. Nemluvě o tom, že jsem se seznámila s rodinou, která ve velkostatku Ďáblice žila v době socialistického Československa.   V seriálu dojde i na rozhovor s těmito pamětníky. Píši o potoku a o životě v jeho sousedství. Přes moje texty však chtě nechtě představuji sebe. Téma, které v tomto dílu představím plně souvisí s profesí, kterou jsem 40 let vykonávala. V roce 1979 jsem na Akademii výtvarných umění ukončila studiu  restaurování maleb – závěsných obrazů a nástěnné malby a také restaurování polychromované plastiky. Od roku 2004 do doku 2018 jsem zvolila  práci  u Národního památkového ústavu středních  Čech. Kontrolovala jsem  stav památek  zámků tohoto kraje. Restaurovala obrazy v dílně, prováděla  údržbu  památek v objektech. Není proto divu, že moje krásná profesní deformace mě i po odchodu do důchodu vede k památkám. Nejblíže je vesnická památková zóna našich Ďáblic.  V roce 2015, kdy jsme pod vedení Simony Dvořákové realizovali první Zažijme Ďáblice jinak, jsem získala svolení představitelů RŘK podívat se do statku. Připravila jsem naučnou stezku  dvorem a upozornila na zajímavé historické  i krajinné části statku. S archeologem PhDr. Jan Havrdou občanem Ďáblic jsem vytvořila památeční skládačku. Vrátila jsem se k ní po šesti letech. Znovu  jsem pocítila radost. Vám všem čtenářům ji zasílám u příležitosti Adventu.            

Vstup do nádvoří zámečku

Velice, velice děkuji Panu Kmínkovi a zaměstnancům firmy Agro Kmínek, kteří se o uchovávání objektů od  roku 1989 do restitucí církevního majetku  postarali. Vztah k přírodě statku dokládám fotografiemi.

Pohled z nádvoří na kapli

V úterý 30. listopadu tohoto roku 2021 proběhlo setkání představitelů Rady Ďáblic, představitelů  RŘK,  pracovníků  Pražské vodohospodářské společnosti PVS a pana ing. arch Hlaváčka z MHMP s občany Ďáblic k rozvoji  MČ. Beseda trvala skoro 4 hodiny.  Na nový návrh odvodnění  Ďáblic navázal RŘK návrhem výstavby domů  za statkem. Představil též nové využití budov statku. Zmínil důležitost zpřístupnění dvora občanům Ďáblic.

U rybníčku Parkán

Já jsem si dovolila asi třikrát zdvořile  oslovit představitele řádu, protože se domnívám, že kontakty řádu Křížovníků s občany obce by mohly být širší než jen ve formátu  1 a 1 ( jak se dnes  slovo používá)  starosta a  řád zastupující právník (znovu  na besedě připomenut právníkem panem Prátem) a účast občanů na mších v kapli. Jestli něco současný stav života na Zemi potřebuje,  je spolupráce vycházející z vzájemného naslouchání. Je nám třeba více lásky. Dělejme drobné kroky ke sbližování.

Co znamená  vesnická památková zóna (zkracována jako VPZ). VPZ  je v České republice stupněm plošné ochrany památkového území nižším než vesnická památková rezervace. Vesnická památková zóna má menší koncentraci kulturních památek než vesnická památková rezervace. /citace z wikipedie/ Úkolem je významné kulturní hodnoty  v ní  zachovat. Zodpovědní jsou majitele. Po restitucích a po ztrátě původního využití objektů  je to úkol přetěžký. Chtěla bych poznat správce obcí, kteří vlastníkům v tomto pomáhají. V Česku je  vyhlášeno 211 vesnických památkových zón.

13.12.2021                                                                                                    Milada Stroblová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *